آداب غذا خوردن

آداب غذا خوردن

در وجود هر یک از ما خائنیبه نام پرخور وجود دارد.
نباید به او اجازه ی عرض اندام داد !سالاد برای خوردن سالاد بهتر است از یک بشقاب دیگراستفاده شود . سالار را به طور معمول با چنگال می خورند و برای خوردن آن از کارداستفاده نمی کنند.
چیپس تنها چیپس را می توان سرمیزغذا با دست برداشت و خورد . البته به آرامی ، دانه به دانه و فقط با دو سرانگشت
غذاهای خمیری غذاهایی که با خمیر درست می شوند (ماکارونی و …) مثل سبزیجات ، فقط با چنگال خورده می شوند . مگر خمیر برشته شدهای باشد که در این صورت به کارگیری کارد لازم است. مانندپیتزا .
دستمال سفره بر سر سفره ، اگر به جای دستمال پارچه ایاز دستمال کاغذی استفاده می کنید با آن فقط دست و دهان تان را پاک کنید نه بینی تانرا.
جوجه کباب جوجه کباب با استخوان را می توان با کمکدست و انگشتان خورد . باید با انگشت ها گوشه ی آن را گرفت . به آهستگی قسمت کوچکیاز جوجه را گاز زد .
خلال کردن دندان می توانید برایخلال کردن دندان های خود بعد از غذا به دستشویی بروید . اگر خیال می کنید با گرفتندست جلوی دهان این عمل را در خفا انجام داده اید ، اشتباه می کنید .
سوپ فرانسوی ها سوپ را از نوک قاشق می خورند وانگلیسی ها از پهلوی قاسق در هر حال نباید قاشق سوپ را در دهان برد بلکه باید ازلبه ی آن بدون هورت کشیدن سوپ را صرف کرد.
میزان غذا درحقیقت یک سوم آن چه که ما می خوریم برای ادامه ی زندگی پزشکان و داروسازان است ! بشقاب تان را پر از سالاد اردو و پیش غذا نکنید و برای غذای اصلی هم جا بگذارید . زیرا به هرحال بیش تر از یک معده ندارید .
دست ها درسرمیز سرمیز غذا ، آرنج های تان باید همیشه به پهلو چسبیده باشند چه موقع صرف غذا وچه موقع نوشیدن . هرگز تا پایان غذا ، آرنج های تان را روی میز نگذارید .
قاشق یا چنگال ! فرانسوی ها می گویند : «پرخور قبرشرا با چنگال می کند !» سر سفره هیچ زننده تر از این نیست که خانم یا آقایی برای جادادن قاشق پر در دهان ، آن را تا آخرین حد باز کرده سپس با گونه هایی برآمده شروعبه جویدن کند . شاید بهتر باشد غذا را با چنگال صرف کند تا لقمه ها کوچک تر باشند.
محیط آرام پزشکان توصیه می کنند برای این که صورت تانجوش نزند ، نفخ نکنید و راحت بخوابید، در محیط آرام غذا صرف کنید برای رعایت اینوضعیت ، بهتر است هنگام خوردن غذا ، درباره ی گرفتاری ها ، گله گذاری ها و مسایلناجور زندگی حرف نزنید .
صدا آداب دانی هنر است که وقتیانسان دارد ، کسی متوجه آن نمی شود ولی اگر فاقد آن باشد همه می فهمند . باید مراقببود از برخورد قاشق یا چنگال در مقابل این گونه صداها حساسیت دارند.
خمیرنان پس از صرف غذا با خمیرنان بازی نکنید . اینمجسمه سازی را به عهده ی هنرمندان بگذارید.
نمک دان سرسفره غذا خیلی بهتر است از دیگران بخواهید که نمک دان ، آب و … را به شما بدهندتا مجبور نباشید دست و بازوی تان را جلوی صورت و بینی اطرافیان تان دراز کنید .
اخم بر سر سفره اخم بزرگ ترین دشمن و لبخند بهترینگنج است . اگر غذایی را كه به شما تعارف می كنند دوست ندارید، با اخم و چهره ایگرفته نگویید: « دوست ندارم » بلكه بهتر است با یك جمله ی تشكر آمیز و با لبخندبگویید: « ترجیح می دهم آن را نخورم.»
حرف های اشتهاانگیز بر سر سفره نا امید و خسته كننده نباشید تا چند دقیقه مصاحبت شما اشتهایدیگران را كور نكند. حرف ها اشتها انگیز زیادی وجود دارد كه می توان بر سر سفره یغذا گفت و شنید.
سفره سفید اگر میهمان سفره ی شما را لككرد یا غذا و نوشابه اش را روی آن ریخت ، ماجرا را بی اهمیت جلوه دهید. این مسئلهواقعاً بی اهمیت است زیرا امروز مواد پاك كننده ی زیادی وجود دارد.
سفرهكدبانو برای یك كدبانو، سفره ای كه آماده می كند لذت زیادی دارد. ظرف نان، پاچ آب،نمكدان، زیر سیگاری ، قاشق و چنگال اضافه برای برداشتن خورش و خوراك و … جزولوازم واجب سر سفره است.
ته مانده ی غذا در بشقاببدبختی بزرگ این است كه زمانی معنی و روش زندگی را یاد می گیریم كه زندگی مان دیگرتمام شده است.
به طور معمول آن ها كه به آداب درست اهمیت می دهند بعد ازغذا نان را به بشقاب شان نمی كشند و ته مانده ی غذا یا سس خورش را با آن جمع نمیكنند و نمی خورند.
تربچه كافی است اول برگ ها تربچه رابكنید ( اگر با برگ باشد) بعد آن را در دهان بگذارید. اگر به برگ های آن علاقهدارید، دانه دانه میل كنید… این روزها دیگر كسی تربچه را همراه با برگ هایش یك جابه دهان نمی برد.
میوه میوه هایی مثل خربزه، هندوانه،طالبی و امثال آن ها را نبایدیك جا در بشقاب به تكه های كوچك تقسیم و آماده ی خوردنكنید. بلكه پسندیده تر است كه هر بار فقط قسمتی از آن را با كمك كارد بریده و باچنگال به دهان برید.
توت فرنگی توت فرنگی را از دم آنگرفته در شكر بزنید و میل كنید. اگر دم آن ها از قبل گرفته شده باید از چنگالاستفاده كنید.
چای شیرین چای شیرین تان را پر سرو صدابه هم نزنید . با این كار چای تان شیرین تر نخواهدشد!
صدای بشقاب با قاشق و چنگال ، بشقاب تان را به صدادر نیاورید . به آرامی و بدون صدا غذا بخورید.
گیلاس وآلبالو اگر از خوردن گیلاس و آلبالو به خاطر موجودات زنده در آن وحشت دارید، درمیان جمع این موضوع را مطرح نكنید. قرار نیست شما آن ها را بخورید ولی شاید دیگرانبدون توجه تعدادی از آن ها را خورده باشند.
مطمئن باشید وحشت كرم از اینكه شما او را بخورید خیلی بیش تر از وحشت شماست!
قاشقبستنی پس از خوردن بستنی لیوانی یا چوبی، باید توجه داشت كه قاشق آن برای خلال كردندندان ها یا جویدن و بازی نیست.
نوشابه به طور عادیبرای استفاده از بطری آب یا نوشابه، باید قسمت پایین آن را بگیرید نه گلوی بطری راتا جایی كه بطری خفه شود! در ضمن اگر برای كسی آب یا نوشابه می ریزید، لیوان را بادست بلند نكنید بلكه بطری را روی لیوان خم كنید.
غذا دربشقاب به اندازه ی غذا در بشقاب تان بكشید كه توانایی خوردن آن رادارید.
اگر چاق بمیریم یا لاغر، فقط به حال حمل كنندگان تابوت فرق میكند.
سوپ یا آش سوپ یا آش از جمله غذاهایی هستند كه بهجز بار اول دیگر نباید تعارف شود. همچنین میزبان نباید بیش تر از یك ملاقه سوپ یاآش در بشقاب میهمان بریزد. مگر این كه دوباره تقاضا شود.
به هر حال بایدجای كافی در معده برای صرف سایر غذاهای خوشمزه ای كه درست شده، باقیبماند.
فوت نكنید در هر كجا و در میان هر جمع ، چه رسمیو چه غیر رسمی و یا در خانه ی خودتان ، سوپ یا آش و هر نوع غذای داغ دیگری را فوتنكنید. با كمی صبر و تحمل ، غذا خود به خود سرد خواهد شد.
اگر مشاهده بیادبی و بد غذا خوردن افراد دیگر نبود هیچ كس نمی توانست به ادب خود پیببرد.
چگونه باید از كارد استفاده كرد؟ بر سر سفره یغذا چگونه باید از كارد استفاده كرد؟ با بازوان چسبیده به پهلو . با دست راست دستهی كارد را میان انگشت شصت و انگشت سوم نگاه دارید طوری كه انگشت سبابه در روی دسته،نزدیك به تیغه ی كارد مسلط هستید. دسته كارد باید روی دست میان شصت و سبابه جایگیرد. هرگز انگشت سبابه را روی تیغه كارد قرار ندهید. هرگز غذا را با كارد به دهاننبرید. هرگز كارد و چنگال را در مشت نگیرید. هرگز موقع صحبت كردن آن ها را در هوابه پرواز در نیاورید.
دسر تنها امید، بعداز صرف غذای بی مزهاست!
سوپ را هورت نكشید و از پهلوی قاشق میل كنید.
كارد رابادست راست و چنگال را با دست چپ بگیرید.
تا حد ممكن از چنگال به جایقاشق استفاده كنید مگر برای صرف سوپ و آش.
برای دسر، قاشق غذا خوری تانرا به كار نگیرید.
نان را یا در كنار بشقاب غذا خوری یا در بشقاب كوچكیكه برای این كار گذاشته شده قرار دهید و هر بار تكه ی خیلی كوچكی از آن راببرید.
نان را با فشار انگشت در دهان جای ندهید.
اگر از كرهبرای مالیدن روی نان استفاده می كنید، با سر كارد تكه ای كوچك در بشقاب تان بگذاریدو از آن صرف كنید.
اگر كارد یا چنگال از دست تان بر زمین افتاد، اهمیتیندهید و از میزبان تقاضای یكی دیگر كنید.
خم شدن شما در سر میز باعث زحمت افرادكنار دستی تان می شود.
بر سر سفره با فرد كنار دستی تان مطالب كوتاه ومختصر را برای صحبت پیش بگیرید.
می گویند منحصر نباشید به دیگران هم وقتصحبت بدهید.
مطالب شاد و اشتها آور را عنوان كنید.
قبل و بعداز نوشیدن ، با دستمال لب و دهان تان را پاك كنید.
نوشیدنی تان را با یكجرعه سر نكشید.
هسته ی كمپوت دسر را با همان قاشق از دهان بیرونآورید.
آرنج تان را قبل از پایان غذا روی میزنگذارید.
سیگارتان را بعد از پایا غذای میهمانان و یا در سالن پذیراییروشن كنید.
جامعه به دو بخش تقسیم شدهاست:
آن ها كه غذای بیش تر از اشتهای شان دارند.
آن ها كهاشتهای بیش تر از غذای شان دارند.
www.forum.98ia.com

دیدگاه خود را بنویسید