اصول رفتار بین المللی


اصول رفتار بین المللی

اصول رفتار بین المللی
نگارنده: محمد علی معصومی

بخش دوم: اصول رفتاري

الف- چگونگي وضع ظاهري
ب- چگونگي رفتار در معابر عمومي
پ- نحوه معرفی و آشنایی
ت- مهارت هاي رفتاري

الف- چگونگي وضع ظاهري
• ظاهر آراسته و رفتار متين مشخصه تشريفات است.
• پاكيزگي و آراسته بودن همواره در زندگي روزمره و در عرف مورد تاكيد بوده و در احاديث مذهبي نيز رعايت آن توصيه شده است.
• رعايت تناسب در پوشيدن لباس، کت و شلوار پيراهن و كفش و جوراب و انتخاب رنگ هاي مناسب همواره سفارش شده است.
• اجتناب از پوشيدن لباس‌هاي رنگي و پر نقش و نگار و خيلي روشن در محافل رسمي.
• كت و شلوار و پيراهن همواره بايد تمیز،اتو زده و بدون لك باشد و كفش‌ها واكس زده، براق و پاشنه‌ها كج نباشد.
• مرتب بودن آرايش سر و صورت و اجتناب از ژوليدگي خصوصيت شركت در مجالس رسمي و غير رسمي است.
• انتخاب لباس بايد با رعايت مقتضيات فصل بوده و مندرس نباشد.
• پوشيدن كفش‌هاي تميز، واكس زده و متناسب با رنگ لباس.
• عدم ظاهر شدن در ملاء عام با لباس هاي داخل منزل نظير دمپايي، پيژامه و يا لباس خواب.
• ظاهر آراسته مورد توجه اطرافيان است و مي‌تواند مبناي قضاوت مثبت در مورد ما شود.

ب- چگونگي رفتار در معابر عمومي
رعايت نكات زير به هنگام عبور و مرور در معابر عمومي ضروري است:
• در معابر عمومي بايد متين و آرام راه رفت و رفتار ما توأم با ادب و نزاكت باشد.
• همواره بايد از سمت راست حركت كرد.
• اگر به هنگام راه رفتن براي كسي مزاحمت فراهم كرديد حتماً می بایست عذرخواهي نمود.
• در مقابل خدمتي كه به ما ارائه مي شود حتماً یاید سپاسگزاري نمود.
• به رهگذران نباید به حالت خيره نگاه کرد و با انگشت نباید به افراد يا اشياء اشاره کرد.
• به هنگام حركت در معابر نباید به پشت سر بر گشت و به حالت خيره به افراد نگاه نمود.
• از انداختن آب دهان و زباله در معابر می بایست خودداري نمود.
• در ملأ عام حتي‌المقدور بايد از كشيدن سيگار خودداري كرد.
• به هنگام رانندگي می بایست مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نمود.
• در روزهاي باراني می بایست به آهستگی رانندگی کرد باید مراقب رهگذران بود.
• در صف اتوبوس، مترو، بانك و پستخانه می بایست نوبت را رعايت كرد، و در محیط های خارجی بسرعت باید خود را با مقررات مربوطه در محل هماهنگ نمود.
• در سفر، باید لباس مناسب سفر پوشيد.
• در سفر با قطار و يا اتوبوس هاي بين شهري بدون ضرورت نباید پنجره را باز و بسته نمود
• در كشورهاي خارجي قوانين و مقررات محل را باید رعايت نمود.
• در سفرهاي خارجي از اماكن ممنوعه نبایدعكسبرداري نمود و به تابلوهاي عكسبرداري ممنوع باید توجه كرد.
• در مسافرت هاي خارجي بر اساس نحوه رفتار ما نسبت به كشورما قضاوت مي كنند.
• جهل به قانون هيچ گاه رافع مسؤوليت نيست.

پ- نحوه معرفی و آشنایی
• براي آشنا شدن و يا معرفي خود به ديگران بايد با نام و نام خانوادگي خود را معرفي كرد.
• براي ديدار با يك مسئول اداري و يا رجوع به يك اداره بايد خود را معرفي نمود.
• افراد دون پايه از لحاظ اداري می بایست خود را به مقامات بالاتر معرفي ‌كنند.
• افراد جوان تر خود را به افراد مسن تر معرفي مي‌كنند.
• افراد پائين تر از لحاظ علمي خود را به افراد بالاتر معرفي مي‌كنند.
• در يك جمع، فرد تازه وارد خود را به افراد حاضر در مجلس معرفي مي‌كند و يا ميزبان واسطه معرفي فرد تازه وارد به بقيه مي‌شود.
• در عرف معمول نيست دو نفر را با يكديگر مواجه نمود و بدون معرفي آنان از آنها بخواهيم با يكديگر آشنا شوند.
• فردي كه ديد وارد ميهماني شده و ميهمانان هر يك در جاي خود مستقر شده‌اند، كافي است با ميزبان دست داده و با بقيه با علامت سر سلام و احوال پرسي نمايد.
• به هنگام معرفي و آشنايي با افراد، نبايد دست ما در جيب باشد و توجه ما به اطراف باشد.
• به عنوان ميزبان و به هنگام استقبال و بدرقه بايد با ميهمانان دست داد و به آنها تبسم نمود و نام آن ها را بخاطر سپرد و به آنها توجه نمود.
• در معرفي فرزندان بايد از نام كوچك آنها استفاده نمود.
• به هنگام استقبال و بدرقه از ميهمانان بخصوص افراد مسن بايد از جاي خود برخاست.
• همواره مي بايست از ضمير (شما) براي مورد خطاب قرار دادن افراد استفاده نمود.
• و لو اين كه با فردي صميمي هستيم، نبايد در يك جمع رسمي وي را با اسم كوچك و يا ضمير تو مورد خطاب قرار داد.
• در مورد شخصيت هاي رسمي بدون ذكر نام مي بايست آن ها را مورد خطاب قرار داد. به طور مثال: آقاي رئيس جمهور، آقاي نخست وزير يا عاليجناب، والا حضرت، جناب سرهنگ.

ت- مهارت هاي رفتاري
• اشراف به آداب اجتماعي محل بخصوص كشورهاي خارجي حائز اهميت است.
• استفاده از عبارت هاي مودبانه بهنگام آشنايي، ديدارهاي روزانه و خداحافظي شرط ادب و نزاكت است مانند از ديدار شما خوشحالم، صبح شما بخير، روز بخير، روز خوبي داشته باشيد، بعدازظهر شما بخير، خداحافظ، شب بخير.
• در مقابل هر خدمتي كه به ما ارائه مي شود ولو كوچك بايد بنحو مقتضي تشكر نمود و از عبارتهاي مودبانه مربوطه استفاده نمود.
• درب هاي ورودي و يا خروجي را بايد براي نفر بعدي نگاه داشت و در مقابل چنين خدمتي بايد متقابلاً تشكر نمود.
• در مبادي ورودي و خروجي مي بايست تقدم بانوان را رعايت كرد.
• پشت سر خود نبايد درب را محكم بست و يا بهم زد.
• به هنگام ترك منزل بايد سر و وضع را مرتب نمود، انجام اين امر در ملاء عام جايز نيست.
• در ملأ عام نبايد با صداي بلند صحبت كرد و يا افراد را با آواز بلند صدا نمود.
• طبق عرف محل، در ساعات استراحت نبايد براي ديگران ايجاد مزاحمت نمود.
• در معاشرت با خارجيان، طبق عرف محل مي بايست مهارت هاي رفتاري را بكار برد.
• در جلسات و گرد هم آئي‌ها نبايد متكلم وحده بود و بايد به ديگران نيز مهلت صحبت كردن و طرح مباحث را داد.
• در يك جمع رسمي از طرح مباحث شخصي و غير قابل فهم براي ديگران بايد خودداري نمود.
• به صحبت هاي ديگران بايد توجه نمود و نبايد به افراد بي اعتنايي نمود.
• نبايد كلام افراد را بدون دليل قطع نمود و چنانچه ما اداره جلسه اي را بعهده داريم، بايد به هم فرصت صحبت كردن را بدهيم.
• اگر ما اداره كننده جلسه اي هستيم، نمي بايستي جلسات را به نحو طولاني برگزار نموده و بخصوص بايد رعايت افراد مسن را نمود.
• در يك جمع عمومي در گوشي صحبت كردن جايز نيست.
• يك جلسه رسمي را نبايد بدون دليل ترك نمود و براي شركت در يك جلسه طولاني بايد خود را آماده نمود.
• مزاح كردن و بيان لطيفه مي‌بايست متناسب با جمع باشد و بموقع انتخاب شود.
• به محض آشنا شدن با افراد جديد نبايد خود را زياد صميمي نشان داد و آنها را با ضمير تو مورد خطاب قرار داد.
• سرفه كردن، عطسه نمودن و يا دهن دره كردن در ملاء عام و بخصوص در جلسات رسمي شايسته نيست و بايد آنرا بطور نامحسوس انجام داد و در مقابل اين اعمال نيز نبايد عكس‌العمل ناشايست نشان داد.
• مراسم تشريفاتي و رفتارهاي مختلف الزاماً ممكن است مطابق ميل ما نباشد ولي ناگزير براي حفظ منافع سازماني خود بايد آن را بپذيريم.
• افراد مودب، آراسته و با وقار همواره خاطره خوبي را در اذهان باقي مي‌گذراند.

دیدگاه خود را بنویسید