اصول طلايي مهمانداري

اصول طلايي مهمانداري

احمد يحيايي ايله اي (دكتراي ارتباطات)

بیست و پنج اصل طلایی زیر در جهت تقدیم خدمات مطلوب به میهمانان هواپیما، قطار، اتوبوس های ویژه، هتل ها، رستوران ها، تالارهای مراسم و … با عنوان “اصول طلایی مهمانداری” طراحی شده است تا کمک کند که مهمانداران بتوانند راحت تر و بهتر کار و خدمت کنند.

1)      در هنگام قرار گرفتن در كنار درب ورودي سالن مرتب و مؤدب بايستيد و با خوشرويي به میهمانان سلام كنيد.

2)      با احترام و تواضع میهمانان را به راهنمایی فرمایید.

3)   از كمك به میهمانان بخصوص خردسالان، كهنسالان و افراد بيمار و معلول دريغ نفرماييد. درصورت نياز در حمل بار و اثاثيه به میهمانان كمك كنيد.

4)      از تجمع چند مهماندار و بلند صحبت كردن در داخل سالن بطوري كه مخل آسايش میهمانان باشد پرهيز نماييد.

5)      پس از استقرار میهمانان در سالن، آمادگي خود را براي انجام خدمت به آنان اعلام كنيد.

6)      تعداد مراجعه به میهمانان را حتي المقدور كاهش داده و جز در مواقع ضروري به میهمانان مراجعه نكنيد

7)      در هنگام ارایه خدمات و يا دريافت دستور با متانت و احترام رفتار كنيد.

8)      حتي اگر اعتقاد داشته باشيم كه حق با ماست به هيچ وجه حق نداريم با میهمانان با تندي رفتار كنيم.

9)      هرگز در برخورد و ارايه خدمات در بين میهمانان تبعيض قائل نشويد.

10)   كلماتي منفي همچون: نمي توانم، غيرممكن است، امكان ندارد، هرگز و … را در برخورد با میهمانان به كار نبريد.

11)   كوتاه، مؤدبانه و واضح با میهمانان گفتگو كنيد.

12)   اگر میهمان درخواست يا سؤالي داشت كه درباره آن اطلاعات نداريم اظهار نظر نكنيم.

13)   اطلاعات را از مسؤول ذي ربط دريافت و به اطلاع میهمان برسانيم.

14)   گوش دادن كامل به حرف میهمانان يعني اينكه براي آنها و حرفشان احترام قائل هستيم.

15)   هرگاه پاسخ سئوالي را نمي دانيد با صراحت بگوييد: نمي دانم.

16)   ارايه خدمات با عجله يا ديرهنگام ، میهمانان را ناراضي مي كند تلاش كنيد ارايه خدمات بموقع انجام شود.

17)  هيچ گاه نبايستي اين بهانه كه سازمان شما، حقوق شما را پرداخت نكرده است یا نسبت به آن کوتاهی شده است در انجام وظايف خود کم کاری یا كوتاهي كنيد.

18)   در هنگام ارايه خدمات با تواضع و احترام با میهمانان روبرو شويد.

19)   هنر مهماندار اين است كه بتواند رضايت میهمانان ناراضي و ناسازگار را نيز جلب كند.

20)   در شرايطي بحراني آرامش خود را حفظ كنيد تا به آرامش میهمانان كمك شود.

21)   مسايل خصوصي و مشكلات اداري خود را با میهمانان در ميان نگذاريد. وظيفه ما ارتباط درحيطه وظيفه شغلي است و نه بيشتر.

22)   هيچ گاه سازمان و مديران خود را مقصر جلوه ندهيد و با اين توجيه كه مشكل از آنهاست میهمانان را به سازمان بدبين نكنيد.

23)   اعتراضات و شكايات میهمانان را نسبت به كار خودتان در دفترچه اي ثبت كنيد تا از تكرار آنها جلوگيري شود.

24)  اگر در طول زمان مهمانداری به هر دليلي مشكلي توسط شما براي میهمان ايجاد شده است در پايان دوره پذیرایی از او عذرخواهي كنيد.

25)  در پايان دوره پذیرایی جلوي درب خروج بياستيد چنانچه میهمانان سئوالي داشتند آنان را راهنمايي كنيد و ضمن آرزوي دیدار مجدد آنان با میهمانان خداحافظي كنيد.

دیدگاه خود را بنویسید