اصول طلایی روابط عمومی

اصول طلایی روابط عمومی

احمد يحيايي ايله اي (دكتراي ارتباطات)

این سئوال در هر شغل و حرفه ای بایستی پرسیده شود که “اصول اساسي انجام آن کار چیست؟”حال اگر شما کارگزار روابط عمومی هستید یا به عنوان متخصص روابط عمومی فعالیت می کنید با کدام اصول کار می کنید؟ از چه قواعدی پایدار پیروی می کنید؟ در این نوشته با قواعد و اصولی جهانی آشنا می شوید که از آن به عنوان”اصول طلایی روابط عمومی”یاد شده است. این اصول عبارتند از:

1- روابط عمومی علم توسعه ارتباطات انسانی است.

توضيح: اگر گونه هاي ارتباطات اجتماعي را به ارتباطات رسانه اي (ارتباط از طريق وسايل ارتباط شخصي، جمعي و چند رسانه اي و با واسطه) و ارتباطات انساني (ارتباط چهره به چهره) تقسيم كنيم، مي توانيم با تاكيد بگوييم كه كار روابط عمومي در حوزه ارتباطات انساني معنادار است.

 2- علم روابط عمومي به دنبال تلفيق ارتباط +اخلاق است.

توضيح: روابط عمومي صرفا برقراري ارتباط نيست برقراري ارتباط با تلفيق اخلاق است و كارگزاران روابط عمومي بايستي در تمامي مراحل فراگرد ارتباطي مفهوم اخلاق را فراموش نكنند و آن را بعنوان وجه ممتاز ارتباطات انساني مورد تاييد و تاكيد قرار دهند.

 3- هدف در روابط عمومي ايجاد، حفظ و توسعه تفاهم است.

توضيح: در ارتباطات رسانه اي هدف اقناع مخاطب است چه از طريق تبليغات، چه از طريق اطلاع رساني. در حالي كه ما در ارتباطات انساني به دنبال همديگر فهمي و توسعه تفاهم بين انسانها هستيم.

 4- براي برقراري ارتباطات انساني مثبت نگري گام اول است.

توضيح: بدون نگاه مثبت به مخاطب ارتباط از نوع انساني آن برقرار نمي شود هر چند ممكن است اطلاعات انتقال يابد. با همين استدلال روابط عمومي بايستي به مردم، مشتري و مخاطب با رويكردي خوش بينانه ارتباط برقرار كند.

 5-  کلید طلايي تداوم ارتباطات انسانی احترام است.

توضيح: اگر شاه كليدي براي تداوم ارتباطات انساني وجود داشته باشد آن احترام است. در روابط عمومي كسي نبايستي به دنبال احترام متقابل باشد حتي در شرايطي كه مخاطب شرايط ارتباطي را رعايت نكرده باشد احترام او الزامي است.

 6- در روابط عمومی ارتباط پيماني دوسویه است.

توضيح: روابط عمومي نه تنها شنونده است و نه تنها گوينده. شما نمي توانيد صرفا بلندگوي سازمان باشيد و شما نمي توانيد صرفا منتقد سازمان باشيد، روابط عمومي متعهد به ارتباطات انساني و دوسويه براي شنيدن پيام مخاطبان و رساندن پيام به آنان است.

دیدگاه خود را بنویسید