تشريفات تقديم استوارنامه


تشريفات تقديم استوارنامه

تشريفات تقديم استوارنامه
نگارنده: محمد علی معصومی

الف: تقديم رونوشت استوارنامه به وزير امور خارجه
– سفير جديد پس از ورود در اولين روز كاري خود با تشريفات وزارت خارجه محل تماس گرفته و ضمن ملاقات با مدير كل تشريفات برای ديدار با وزير امور خارجه تقاضاي وقت ملاقات مي‌نمايد، در صورت حضور وزير خارجه، معمولاً در فرصت كوتاهي نسبت به تنظيم وقت ملاقات اقدام و طي آن سفير جديد رونوشت استوارنامه خود و نامه فراخواندگي سفير قبلي را به وزير خارجه تسليم مي‌نمايد.
– در ملاقات با تشريفات محل، بطور معمول كتابچه مقررات تشريفاتي محل در اختيار سفير قرار مي‌گيرد و در خصوص چگونگي انجام مراسم تقديم استوارنامه و ساير مواردي كه رعايت آن ضروري است اطلاعاتي به سفير داده مي شود.
– در اولين ملاقات سفير با مدير كل تشريفات مناسب است كاردار سفارت وي را همراهي و در اين ملاقات حضور داشته باشد.
ملاحظات:
– به طور معمول هر دو ملاقات انجام شده فوق جنبه تشريفاتي Courtesy call دارد و طرفين وارد عمق روابط نمي‌شوند، مگر اينكه بنا به درخواست وزير خارجه توضيحاتي در خصوص مواضع كشور خواسته شود كه در اين صورت توضيحات لازم توسط سفير ارایه خواهد شد.
– برعكس در اين ملاقات ابلاغ پيام هاي وزير خارجه كشور فرستنده براي وزير خارجه كشور پذيرنده معمول است و همچنين مي‌توان اخبار خوب را در خصوص امضاي يك موافقت نامه و يا پيشرفت در زمينه خاصي از روابط و يا اعلام آمادگي براي عقد قراردادي خاص جايز مي‌باشد.
– طرح اخبار ناخوشايند در ملاقات هاي تشريفاتي معمول نيست
– در ملاقات آشنايي با شيخ السفراء مي‌تواند براي بسياري از سؤالات خود پاسخ هايي را دريافت نمايد.
ب: مراسم تقديم استوارنامه
– تقديم استوارنامه مهم ترين مراسمي است كه براي يك مأموريت ديپلماتيك اتفاق مي‌افتد و به تفاوت هر سه يا چهار سال اين مراسم براي سفير بعدي تكرار مي شود، مراسم تقديم استوارنامه قطع نظر از مراسم جنبي آن با اندكي جرح و تعدیل در اكثر كشورهاي جهان به نحو مشابهی اجراء مي شود، در كشورهايي كه قديمي تر هستند و يا داراي رژيم پادشاهي مي باشند و يا وارث پيشينه تاريخي طولاني تری هستند اين مراسم با تشريفات بيشتري انجام مي شود، ولی به طور کلی چارچوب اصلي اين مراسم بشرح ذيل مي‌باشد:
– نظر به اين كه برگزاري مراسم تقديم استوارنامه به ریيس كشور مستلزم فراهم آوردن مقدمات قبلی مانند آماده نمودن دسته موزيك نظامي، تنظيم ترتيبات ويژه جهت عبور و مرور و دعوت از خبرنگاران مي باشد، بطور معمول وزارت خارجه محل با هماهنگي واحد تشريفات ریيس كشور ترتيباتي را اتخاذ مي كند كه چند سفير بتوانند در طول يك روز استوارنامه‌هاي خود را تقديم نمايند،به اين لحاظ از قبل به سفریي كه در انتظاز تقديم استوارنامه هستند زمان شرفيابي بحضور ریيس كشور را اطلاع داده و در ساعت مقرر معمولاً يكي از معاونين تشریفات وزارت خارجه محل و يا عضوي از تشريفات وزارت خارجه با دو دستگاه اتومبيل تشريفات در محل سفارت حضور يافته و سفير به اتفاق معاون يا عضو تشريفات در اتومبيل اول قرار گرفته و نفر دوم نمايندگي و ارشدترين عضو سياسي در معيت وابسته نظامي در اتومبيل دوم سوار مي شوند و هر دو اتومبيل در حاليكه بوسيله يك واحد حفاظت و موتور سوار اسكورت مي شوند به جانب كاخ ریيس كشور حركت مي‌كنند.
– در بعضي از كشورها اجازه داده مي شود جمع بيشتري از اعضاي نمايندگي در اين مراسم شركت نمايند.
به هنگام حرکت به جانب کاخ ریيس كشور اتومبيل حامل سفير پرجم كشور پذيرنده را در سمت راست اتومبيل نصب مي‌كند.
– پس از ورود اتومبيل‌ها به محوطه كاخ،ریيس تشريفات از سفير و همراهان وي استقبال نموده و واحد نظامي مستقر در محوطه كاخ به سفير و همراهان اداي احترام مي نمايد و پس از استقرار سفير و همراهان سرود ملي كشور سفير نواخته مي‌شود و سپس سفير از گارد احترام بازديد و با ریيس گارد دست مي‌دهد و به پرچم‌ها اداي احترام مي‌كند.
– سپس در مدخل ورودي كاخ، ریيس تشريفات ریيس كشور از سفير و همراهان استقبال و آنان را به سالني در مجاورت سالن تقديم استوارنامه هدايت و از سفیر و همراهان پذيرايی مختصری به عمل مي‌آيد.
– در سالن تقديم استوارنامه ریيس كشور در راس سالن ايستاده و وزير خارجه و يا يكي از معاونين وي، ژنرال آجودان ریيس كشور و يا ریيس دفتر در طرفين وي مستقر مي‌باشند.
– ریيس تشريفات وزارت خارجه به اتفاق سفير و ریيس تشريفات رياست جمهوري و معاون وي به اتفاق اعضاي نمايندگي در دو صف جداگانه در فاصله ۶ تا ۱۲ قدمي ریيس كشور قرار مي‌گيرند.
– ابتدا ریيس تشريفات رياست جمهوري سفير را به حضور ریيس كشور معرفي و آمادگي وي را جهت تقديم استوارنامه اعلام مي‌دارد.
– سپس سفير از صف اول جدا شده و در فاصله ۳ تا ۶ قدمي ریيس جمهور قرار گرفته و سخنراني كوتاهي كه معمولاً متن آن از قبل به وزارت خارجه محل ارسال و در اختيار ریيس كشور قرار گرفته است خطاب به وی ايراد مي‌نمايد.
– سپس سفير به جانب ریيس كشور حركت نموده و در فاصله يك قدمي وي متوقف و استوارنامه خود و نامه فراخواندگي سفير قبلي را به ریيس كشور تقديم مي‌نمايد.
– ابتدا سفير همراهان خود را به ترتيب مقام به ریيس كشور معرفي و ریيس كشور با آنها دست مي‌دهد و سپس ریيس كشور مشاورين و همراهان خود را به سفير معرفي مي‌نمايد و سفير با يك يك آنها دست مي‌دهد.
– پس از اتمام اين مراسم معاون تشريفات وزارت خارجه همراهان سفير را به اتاق مجاور راهنمايي نموده و ریيس كشور به اتفاق سفير و مشاورين وي به اتاق ديگري هدايت مي شوند.
– مذاكرات خصوصي ریيس كشور با سفير معمولاً بين ۱۰ تا ۱۵ دقيقه طول مي‌كشد و سپس سفير اجاره مرخصي گرفته و در معيت ریيس تشريفات اتاق را ترك مي‌نمايند.
– اسكورت تشريفات به همان ترتيبات قبلي سفير و همراهان وی را تا محل اقامت سفير و يا سفارتخانه‌ همراهي مي‌نمايد و به هنگام بازگشت، پرچم كشور متبوع سفير در سمت راست اتومبيل نصب مي‌گردد.
ملاحظات:
– مراسم تقديم استوارنامه در بسياري از كشورها در جزوه اي تدوين و چگونگي انجام اين مراسم تشريح و اماكن محل استقرار بوسيله نقشه مشخص شده است و در بعضي از كشورها يك CD و يا نوار ويدیویي از چگونگي انجام مراسم در اختيار نمايندگي گذارده مي‌شود.
– در كشورهايي كه مراسم تقديم استوار نامه داراي تشريفات بيشتري است بطور معمول از يك عضو ارشد نمايندگي دعوت نموده و چگونگي انجام مراسم و اماكن محل استقرار را تشريح مي‌نمايند.
– در بعضي از كشورها به هنگام ورود سفير به محوطه كاخ رياست جمهوري سرود ملي كشور پذيرنده توسط گارد احترام نواخته مي‌شود و پس از تقديم استوارنامه سرود ملي كشور فرستنده نواخته مي‌شود.
– شايسته است كليه اعضاي نمايندگي كه سفير را در اين مراسم همراهي مي‌كنند نسبت به انجام مراسم تقديم استوارنامه توجيه و با اماكن محل استقرار آشنا شوند و با وضعی آراسته در اين مراسم حاضر گردند.
– در بعضي از كشورها پس از انجام مراسم تقديم استوارنامه سفير در يك سالن جنبي با رسانه‌هاي گروهي ملاقات و خطاب به آنان مواردي در خصوص چگونگي روابط دو كشور بيان مي‌نمايد.
– در پايان مراسم خبر مربوطه بطور همزمان از رسانه هاي گروهي دو كشور پخش مي‌شود.
– در مراسم تقديم استوارنامه سه نوع لباس توسط تشريفات محل مشخص مي‌شود و البته به اعضاء هيأت‌هاي ديپلماتيك اجازه داده مي شود از لباس ملي خود استفاده نمايند.
– در ملاقات كوتاه سفير با ریيس كشور معمولاً سفير توصيه‌ها و پيام هاي ریيس كشور خود را به ریيس كشور پذيرنده ابلاغ و نكات برجسته سياست خارجي كشور را به اختصار تشريح می نمايد.
– در اين مراسم نبايد از اختلافات و يا سوء تفاهمات سخن به ميان آورد، بلكه سفير مي‌بايست از اين فرصت حداكثر استفاده را نموده و توجه ریيس كشور پذيرنده را به اهميت توسعه روابط دو كشور جلب نمايد و در اين زمينه مساعدت وي را خواستار شود.
– غالباً ملاحظه شده است با زمينه‌هاي فراهم شده از جانب سفير، ریيس كشور وقت بيشتري را براي سفير بخصوصي صرف نموده است و سفير توانسته است با اغتنام فرصت توجه ریيس كشور را به ابعاد مهم روابط دو كشور جلب نمايد.
– معاون و يا عضوي از تشريفات وزارت خارجه كه سفير را در بازگشت از مراسم تقديم استوارنامه همراهي مي‌كند، بطور معمول بداخل محل اقامت سفير دعوت و از وي پذيریي به عمل می آيد.
– به طور معمول پس از انجام مراسم تقديم استوارنامه سفير اعضاي نمايندگي را به محل اقامت دعوت و از آنان پذيریي مي‌نمايد و اعضاي نمايندگي نيز تقديم استوارنامه را به سفير تبريك مي‌گويند.
– در بسياري از كشورها، به محض اينكه سفير جديد رونوشت استوارنامه خود را به وزير خارجه تسليم نمود، اسم وي در فهرست تقدم ديپلماتيك قرار گرفته و از مصونيت‌ها و مزاياي ديپلماتيك بهره‌مند مي‌شود در بعضي از كشورها اين موقعيت موكول به تقديم استوارنامه به ریيس كشور مي باشد.

دیدگاه خود را بنویسید