دوره آموزشی ارتباطات و تشریفات (ویژه انتظامات)

دوره آموزشی ارتباطات و تشریفات (ویژه انتظامات)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات
تست مهارت های ارتباطی
چرا ارتباطات موثرترین عامل رضایتمندی است؟
اصول طلايي ارتباطات اثربخش
انواع ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
نكات مهم در اولين برخورد
نكات كليدي ارتباطات كوتاه مدت
۱۲ عامل موثر بر قضاوت ديگران درباره ما
پرسش و پاسخ

ب: تشریفات
تست مشتری مداری
قانون طلايي تشريفات
اصول نقره ای تشريفات (۶ اصل از کاربردی ترین اصول تشریفات)
مراحل اجرایی تشریفات
آداب احترام گذاشتن
قوانين برخورد مطلوب با ميهمانان
كاربرد تشريفات در انتظامات
نکات مهم استقبال از میهمانان
نکات مهم بدرقه میهمانان
وظايف تشريفاتي انتظامات
بهترين برخوردهاي ارتباطي انتظامات با ارباب رجوع
اشتباهات رايج در انتظامات (راهنما یا نگهبان؟)
تمرین چک لیست های رفتاری
پرسش و پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید