دوره آموزشی ارتباطات و مشتری مداری

دوره آموزشی ارتباطات و مشتری مداری
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات
اشتباهات بزرگ در ارتباطات اجتماعی
شش تکنیک برقراری ارتباطات موثر
مثلث طلایی ارتباطات انسانی
شناخت کارکردهای ارتباطات غیرکلامی

ب: مشتری مداری
هنر مشتری مداری
قانون طلایی مشتری مداری
اصول کاربردی مشتری مداری
تکنیکهای تعامل با مشتریان ناسازگار

دیدگاه خود را بنویسید