دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (دو روزه)

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (دو روزه)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول تشریفات
تست مهارت های ارتباطی
عوامل موثر بر قضاوت ديگران درباره ما
چرا ارتباطات موثرترین عامل رضایتمندی است؟
انواع ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
ارتباطات نكات مهم در اولين برخورد
نكات كليدي ارتباطات كوتاه مدت
اشتباهات کلامی در تشریفات
هنر درست گوش دادن
دوازده تکنیک کاربردی ارتباطات غیر کلامی (Body Language)
آداب شرکت درمیهمانی های رسمی
آداب لباس پوشیدن
معانی حرکات دست
پرسش و پاسخ

ب: آداب تشریفات
قانون طلایی تشریفات
اصول طلاییتشریفات
قانون طلايي تشريفات
اصول نقره ای تشريفات (شش اصل از کاربردی ترین اصول تشریفات)
مراحل اجرایی تشریفات (استقبال، حمل ونقل، اسکان، پذیرایی و بدرقه)
نکات مهم استقبال از میهمانان
نکات مهم بدرقه میهمانان
اشتباهات رايج در تشریفات
تمرین چک لیست های رفتاری
پرسش و پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید