دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (ویژه مامورین پذیرایی)

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (ویژه مامورین پذیرایی)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات و تشریفات
اصول طلايي ارتباطات اثربخش
قوانين برخورد مطلوب با ميهمانان
قانون طلايي تشريفات
آداب احترام گذاشتن
اصول طلايي تشريفات
اصول نقره اي تشريفات (پانزده اصل پذيرايي)
ارتباطات غیرکلامی (Body Language)
وظايف تشريفاتي مامورين پذيرايي

ب: بهداشت و نظافت
توصيه هاي مهم نظم و نظافت (فردي، تجهيزات و محيط)
بهداشت فردی
بهداشت محیط کار
بهداشت وسایل کار
بهداشت مواد غذایی
چك ليست بهداشت فردي
چك ليست بهداشت محيط کار

ج: سرویس دهی
اصول چيدمان و میزآرایی
سرویس دهی آمریکایی، اروپایی و روسی
چیدمان بین المللی میز پذیرایی
تفاوت هاي پذيرايي جلسات عمومي و ویژه
بایدها و نبایدهای پذیرایی
حداقل های یک پذیرایی بین المللی
اصول پذيرايي جلسات مديران
چك ليست پذيرايي جلسات

دیدگاه خود را بنویسید