دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (یک روزه)

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (یک روزه)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول تشریفات
چرا ارتباطات موثرترین عامل رضایتمندی است؟
دوازده تکنیک کاربردی ارتباطات غیر کلامی (Body Language)
آداب شرکت درمیهمانی های رسمی
پرسش و پاسخ

ب: آداب تشریفات
قانون طلایی تشریفات
اصول طلایی تشریفات
اصول نقره ای تشريفات (شش اصل از کاربردی ترین اصول تشریفات)
مراحل اجرایی تشریفات (استقبال، حمل ونقل، اسکان، پذیرایی و بدرقه)
پرسش و پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید