دوره آموزشی اصول و فنون تبلیغات تجاری

دوره آموزشی اصول و فنون تبلیغات تجاری
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

§ تعريف كاربردي تبليغات
§ اصول تبلیغات تجاري
§ جامعه شناسي تبليغات چيست؟
§ فرايند متقاعد سازي: تبليغ، ترغيب و اقناع
§ انواع تبليغات تجاري
§ تجزیه و تحلیل آثار تبلیغات
§ روشهاي محاسبه منافع اقتصادي تبليغات
§ تاکتیک ها و تكنيک هاي منسوخ شده تبليغات
§ سمبل و نماد در تبليغات
§ ابزار و عناصر تبليغات مدرن
§ تبليغات اينترنتي

دیدگاه خود را بنویسید