دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

ارزشهای حرفه ای روابط عمومی
اصول بنیادی روابط عمومی
تشکیلات و وظایف علمی روابط عمومی
شایستگی های کارکنان و مدیران روابط عمومی
وظایف درون سازمانی و برون سازمانی
وظایف نوین روابط عمومی (الکترونیکی، بحران)
راهکارهای ارتباط با رسانه ها
چگونه یک نشریه داخلی خوب داشته باشیم؟
ویژگیهای تبلیغات اثربخش
اصول طلایی برگزاری مراسم

دیدگاه خود را بنویسید