دوره آموزشی روابط عمومی تجاری و صنعتی

دوره آموزشی روابط عمومی تجاری و صنعتی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

آغاز تاریخ روابط عمومی با روابط عمومی صنعتی
اهداف تشکیل روابط عمومی صنعتی
تفاوت روابط عمومی در تجارت و صنعت با روابط عمومی دولتی
راهبردهای روابط عمومی در تجارت و صنعت
ظهور روابط عمومی تجاری
ساختار و ابزار روابط عمومی تجاری و صنعتی
مهندسی مجدد روابط عمومی تجاری
کاربردهای حرفه ای تبلیغات، بازاریابی و اطلاع‌رسانی در روابط عمومی تجاری
تاکتیک‌ها و تکنیک‌های ترغیب و اقناع و بازاریابی یکپارچه
روابط عمومی و تولید اعتبار برند
سنجش اثربخشی عملکردها، مطالعه رفتار مصرف کننده و تحلیل بازار
تدوین شرح خدمات روابط عمومی جهت واگذاری به مشاوران و مجریان

منبع آموزشی: کتاب روابط عمومی تجاری، تالیف: دکتر یحیایی ایله ای، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

دیدگاه خود را بنویسید