دوره آموزشی مدیریت تشریفات

دوره آموزشی مدیریت تشریفات
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

اصول طلايي تشریفات
مراحل مدیریت تشریفات
مراسم بيست گانه روابط عمومي
قوانين طلايي مدیریت جلسات
قوانين طلايي مدیریت گردهمایی ها
قوانين طلايي مدیریت نمایشگاهها
قوانين طلايي مدیریت بازدیدها

سمينار مديريت تشريفات به دنبال پاسخگويي به سئوالات و مسايل زير است:
آيا تشريفات، تجملات است؟
قانون طلايي تشريفات بر چه مفهومي تاكيد دارد؟
شش اصل نقره اي تشريفات چيست؟
مدل كاربردي تشريفات چه عناصري دارد؟
راهنماي بازديد چه وظايفي و ويژگيهايي دارد؟
چگونه يك بازديد به نتايجي مطلوب منجر مي شود؟
چك ليست هاي مديريت اجرايي گردهمايي چه ويژگيهايي دارد؟
تفاوت هاي مديريت جلسات تصميم گيري و جلسات تصميم سازي چيست؟
چه عواملي جلسات تصميم سازي را اثربخش مي كند؟
شايستگي هاي يك غرفه دار موفق چيست؟
فنون طلايي برگزاري نمايشگاه كدامند؟

دیدگاه خود را بنویسید