دوره آموزشی مدیریت غرفه نمایشگاهی

دوره آموزشی مدیریت غرفه نمایشگاهی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

نمایشگاه چیست؟

چرا نمایشگاه برگزار می کنیم؟
اهداف کوتاه مدت
اهداف بلند مدت

انواع نمایشگاه
انواع نمایشگاهها از نظر تنوع موضوع
انواع نمایشگاهها بر حسب پوشش جغرافیایی
انواع نمايشگاه‌ها از نظر مدت زمان برگزاري
انواع نمايشگاه‌ها از نظر اقتصادی
انواع نمايشگاه‌ها از نظر تنوع كالا
انواع نمایشگاه از نظر محتوا

نمایشگاهها از چه چیزهایی تشکیل می شود؟
هزينه‌هاي مستقيم
هزينه‌هاي غيرمستقيم
هزينه‌هاي تبليغاتي

منابع برگزاری یک نمایشگاه
الف : منابع انسانی (طراح، مدیرغرفه و …)
ب : منابع مالی (اجاره محل نمایشگاه و…)
ب : منابع مادی (تجهیزات نظیر میز و صندلی و… ، امکانات نظیر تلفن و …)

مدیریت نمایشگاه چیست؟ (مراحل مدیریت نمایشگاه)
الف: قبل از برگزاری نمایشگاه
برگزاری جلسه هماهنگی
تدوین برنامه عملیاتی نمایشگاه
تعیین وظایف غرفه داران
برنامه ریزی برای افتتاحیه

ب: حین برگزاری نمایشگاه
غرفه داری چیست؟
غرفه آرایی چیست؟ (ارکان اصلی غرفه آرایی: ایمنی، بهداشت و اولویت بندی)
ویژگیهای مدیر غرفه
ویژگیهای کارشناس پاسخگویی (راهنمای بازدیدکنندگان)
ویژگیهای پوشش غرفه داران
اطلاعات غرفه داران (اطلاعات عمومی نمایشگاه، اطلاعات تخصصی غرفه)
اصول گوش کردن به بازدیدکنندگان
کلیدهای طلایی پاسخگویی حضوری
روشهای ثبت نظرات بازدیدکنندگان
روشهای فعال کردن غرفه (مسابقه، هدایا و …)
روشهای ارزیابی مدیریت غرفه

ج: بعد از برگزاری نمایشگاه
تحلیل پرسشنامه ها
تهیه بانک اطلاعات بازدیدکنندگان
ارتباط با مشتریان بازدیدکننده
گزارش دهی (مکتوب، تصویری و …)

دیدگاه خود را بنویسید