دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی در مذاکرات تجاری

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی در مذاکرات تجاری
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)


بایدها و نبایدهای ارتباطات اجتماعی
مثلث ارتباطات انسانی
مهارتهای ارتباطی؛ کلید موفقیت در مذاکرات تجاری
آداب ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در مذاکرات)
شش تکنیک ارتباطات کلامی برای موفقیت مدیران
سهم هوش اجتماعی در موفقیت مذاکرات تجاری
آداب آراستگی و لباس پوشیدن
آداب سخن گفتن و گوش کردن
آداب استقبال و بدرقه
الگوی کاربردی ارتباطات تجاری

دیدگاه خود را بنویسید