دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران روابط عمومی

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

تعریف مفهومی و عملیاتی روابط عمومی
روابط عمومی ارتباطات مثبت است
مثلث ارتباطات انسانی: ابزارهای طلایی ارتباطات
روابط عمومی؛ كليد طلايي محبوبيت و مقبوليت سازماني
راهکارهای تبدیل ارتباطات عمودی سازمانی به ارتباطات افقی
شایستگی های مدیران روابط عمومی
مهارتهای آشکار مدیران روابط عمومی
مهارتهای پنهان مدیران روابط عمومی
شش تکنیک ارتباطی برای موفقیت مدیران روابط عمومی
مدار ۳۶۰ درجه مهارتهای ارتباطی

دیدگاه خود را بنویسید