دوره آموزش مديريت تشريفات در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد

دوره آموزش مديريت تشريفات در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد

دوره آموزش مديريت تشريفات با حضور بيش از 30 نفر براي مديران و كاركنان تشريفات شركت نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد.

دكتر يحيايي ايله اي در اين دوره آموزشي در ارتباط با اصول طلايي تشريفات، اصول نقره اي تشريفات، نقش مديريتي در تشريفات، برنامه ريزي تشريفات و مراحل اجرايي تشريفات سخنراني كرد.

دیدگاه خود را بنویسید