سمينار آموزشي مديريت كاربردي تشريفات در قزوين برگزار شد

سمينار آموزشي مديريت كاربردي تشريفات در قزوين برگزار شد

سمينار آموزشي مديريت كاربردي تشريفات با حضور بيش از 100 نفر از مديران و كارشناسان روابط عمومي و به همت سازمان نظام مهندسي در قزوين برگزار شد.

دكتر يحيايي ايله اي در اين سمينار آموزشي در ارتباط با اصول نقره اي تشريفات سخنراني كرد

دیدگاه خود را بنویسید