سمینار آموزشی تشریفات جلسات (ویژه مدیران میانی سازمانها)

سمینار آموزشی تشریفات جلسات (ویژه مدیران میانی سازمانها)
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

الف: جلسه
تعريف جلسه
اصول مدیریت جلسه
انواع جلسه و كاربردهاي گوناگون آن
بایدها، نبایدهای مدیریت جلسات
خودباوری: شاه کلید مدیریت جلسات

ب: تشریفات جلسات
آداب گفتن و شنیدن
ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در جلسات)
مكان جلسه و مزايا و معايب
چيدمان ميز جلسه
حریم های شخصی در تشریفات
آداب لباس پوشیدن در جلسات رسمی
سهم هوش اجتماعی مذاکره کننده در موفقیت جلسات
تحليل شخصيت در جلسات /اناگرام

دیدگاه خود را بنویسید