سمینار آموزشی تشریفات مذاکرات تجاری (ویژه مدیران ارشد سازمانها)

سمینار آموزشی تشریفات مذاکرات تجاری (ویژه مدیران ارشد سازمانها)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول تشریفات مذاکرات
چرایی تشریفات
ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در مذاکرات)
دایره طلایی ارتباطات غیرکلامی در مذاکرات
محیط و مكان مذاکره (مزايا و معايب)
چيدمان ميز مذاکره
حریم های شخصی در تشریفات
تحليل شخصيت در مذاکرات /اناگرام
رفتارهای شایسته در مذاکرات بین المللی

ب: آداب تشریفات مذاکرات
آداب آراستگی و لباس پوشیدن در مذاکرات
آداب سخن گفتن و گوش کردن
سهم هوش اجتماعی مذاکره کننده در موفقیت مذاکره
آداب افتتاح و اختتام مذاکره
آداب دست دادن و دست ندادن!
کارت معرف و آداب آن
آداب تلفن ثابت و تلفن همراه
آداب استقبال و بدرقه در مذاکرات
آداب خوردن و آشامیدن در تشریفات
آداب مبادله کارت ویزیت و هدایا

دیدگاه خود را بنویسید