سمینار آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران هتل

سمینار آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران هتل
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

هتلداری به فضایی زیبا، آراستگی ظاهری کارکنان، سیستم غذایی فوق العاده و بسیاری دیگر از عوامل وابسته است. همه اینها لازم است اما آنچه بیش از تمام امکانات و تجهیزات، اقامت در یک هتل را به خاطره تبدیل می کند مهارتهای رفتاری و ارتباطی فوق العاده مدیران و کارکنان هتل هاست.
مدیر هتل باید مهارتهای کسب و کار زا به خوبی یاد گرفته باشد. مهارت ارتباطی خوبی داشته و بتواند به لطف این مهارت بسرعت مشکلات را شناسایی و برای آنها راه حل پیدا کند.
سمینار مهارتهای ارتباطی مدیران هتل تلاش می کند بتواند قدمی کوچک اما اثربخش در جهت ارتقای مهارتهای ارتباطی مدیران هتل بر دارد.

مهارتهای ارتباطی مدیران هتل
چرا ارتباطات در هتل حرف اول را می زند؟
ابزارهای طلایی ارتباطات
شایستگی های ارتباطی مدیران هتل
زوایای پنهان ارتباطات (Body language)
آداب شیک لباس پوشیدن
آداب سازگاری با مشتریان ناسازگار
چگونه فضاهای ارتباطی مثبت می شود؟
مهارتهای ارتباطی با کارکنان
مهارتهای ارتباطی با میهمانان ویژه
مهارتهای ارتباطی با میهمانان خارجی
قوانین بین المللی ارتباطات

دیدگاه خود را بنویسید