سه درگاه ارتباطي مديران موفق


سه درگاه ارتباطي مديران موفق

سه درگاه ارتباطي مديران موفق
سعيد نجيبا – با اقتباس از واين تورمل

‎•‎ارتباط، در پيش بردن کار تيمي “همه چيز” است.
‏‎•‎مدتي است که ما روي هدايت از راه دور تيم‌ها تحقيق مي‌کنيم؛ و دريافته‌ايم که گشايش شيوه‌هاي مختلف و “تا حد امکان متنوع” ارتباط، بر روي افزايش کارآمدي تيم‌ها و کاهش معنادار تنش در گروه‌هاي کاري کمک شايان ذکري مي‌کند.
‏‎•‎پس، شيوه‌هاي “گوناگون”، و تا مي‌شود “گوناگون”، و تا مي‌شود “گوناگون” ارتباط را در اختيار داشته باشيد.‏
‎•‎اين که شيوه‌هاي “گوناگون” ارتباط را در اختيار داشته باشيد، کمک مي‌کند که وقتي يک نوع از ارتباط جواب نداد، بدون درگير شدن و ايجاد تنش، شيوه‌هاي ديگر را به کار ببنديد تا تيم را به سمت و سويي که لازم است ببريد.
‏‎•‎پس، فقط به يک شيوه ارتباط بسنده نکنيد.
•‎شيوه‌هاي مختلف را راه‌اندازي کنيد، تا بتوانيد همواره، از همه آن‌ها استفاده کنيد.
…..
۱٫ ارتباطات انساني
‏•‏کار مجدانه و ثمربخش، يک نفره نمي‌شود.
•‏کار انساني واقعي، نيازمند انسان‌هايي است که با هم ارتباط داشته باشند، به هم اعتماد کنند، و اهداف مشترکي بين آنها باشد.
•‏هزاران سال است که اين حقيقت اثبات شده است. اثبات شده است که انسان، موجود اجتماعي است.
•‏کار در چهار ديواري، جدا از ديگران، واقعاً دشوار، و واقعاً کم ثمر است.
•‏خب؛ بله تکنولوژي به ما کمک مي‌کند تا از طريق چت و ايميل با هم مرتبط شويم، ولي هنوز هم شيوه‌هاي ارتباطي گذشته ظرفيت‌هاي ويژه‌اي براي پيشبرد کار تيمي دارند.
•‏در ارتباطات تکنولوژيک، از آن جهت که ارتباط کامل نيست، هميشه امکان سوء تفاهم هست. و هميشه امکان رفع سوء تفاهم‌ها نيست.
•‏از همين باب است که در استفاده از ارتباطات تکنولوژيک، بايد خيلي محتاط باشيد.
…..
۲٫ ارتباط، با وساطت تکنولوژي
‏•‏يك ضرب‌المثل قديمي امريکايي هست که مي‌گه “وقتي کل اون چيزي که در اختيار داريد، يه چکشه، همه چيز رو ميخ مي‌بينيد”. گاهي فکر مي‌کنيم که تنها از طريق ايميل با دنيا ارتباط برقرار کنيم، چون گاهي واقعاً احساس مي‌کنيم که همه پاي شبکه نشسته‌اند.
‏واقعيت آن است که طيف وسيعي از تکنولوژي‌ها براي برقراري ارتباط، در اختيار مديران است. اگر منصف باشيد، بايد اعتراف کنيد که اگر مشکلي در برقراري ارتباط در درون تيم هست، از بابت عدم درک و دانش درباره وسايل در دسترس و از آن مهم‌تر، استفاده از اين وسايل براي تکميل ارتباطات انساني است.
•‏يک مدير شيش دونگ که حواسش جمع ارتباطاتش هست، بايد به لحاظ تکنولوژيک بروز باشد، و از آن مهم‌تر اينکه بداند چگونه و چه وقت بايد از آنها استفاده کند.
…..
۳٫ ارتباطات اجتماعي
‏•‏من فکر مي‌کنم که يک مدير موفق، بايد علاوه بر آن که حواسش به ابزارهاي معمول ارتباطي هست، بايد دنبال ايجاد يک شبکه اجتماعي خاص خود هم باشد.
•‏خب؛ موضوع ارتباطات اجتماعي که معمولاً از طريق فيس بوک و توئيتر برقرار مي‌شود، به لحاظ تنگناهاي امنيتي در ايران با دشواري مواجه است.
•‏ولي، واقع آن است که شبکه‌هاي اجتماعي بيش از آنکه تابع چند سرويس دهنده مشخص باشد، يک فکر و ايده است که شما مي‌توانيد در مقياس کوچکتر و ضعيف‌تري براي خودتان ايجاد کنيد.
•‏خب؛ واقع آن است که تهيه فهرست‌هايي از آدرس‌هاي اينترنتي و آدرس‌هاي موبايلي مي‌تواند به شما کمک کند که يک شبکه اجتماعي جمع و جور براي خودتان ايجاد کنيد.
•‏فکر اصلي توئيتر، از همين شبکه‌هاي اس. ام. اس. پديد آمد. اغلب، ما “فهرست ارسال”هاي مختلفي داريم. براي انواع مختلف اس. ام. اس.ها، “فهرست ارسال”هاي متفاوتي داريم، و به اين طريق، به سادگي، يک شبکه اجتماعي درست مي‌کنيم. مغز توئيتر همين است.
•‏پس، در موضوعات مختلف کاري، “فهرست ارسال”هاي مختلف بسازيد،…‏
‏•‏و از آن مهم‌تر، سعي کنيد تا با افزودن از “فهرست ارسال”هاي مندرج در ايميل ديگران خطاب به خودتان، شبکه خود را گسترش دهيد.‏
‏•‏به اين ترتيب، فيس بوک خودتان را بسازيد.‏
نقل از روزنامه رسالت ۱۳۹۰/۰۵/۱۵

دیدگاه خود را بنویسید