صول تشريفات ويژه مديران و كارشناسان هتل

اصول تشريفات ويژه مديران و كارشناسان هتل هاي منطقه آزاد چاه بهار

دوره آموزشي اصول تشريفات ويژه مديران و كارشناسان هتل هاي منطقه آزاد چاه بهار برگزار شد

در اين دوره آموزشي شركت كنندگان با اصول كاربردي تشريفات هتل آشنا شدند.

دیدگاه خود را بنویسید