آموزش روابط عمومی

مشاوره

مشاوره

دکتر یحیایی ایله ای به همراه گروهی از بهترین متخصصان علوم ارتباطات، جامعه شناسی و منابع انسانی در زمینه های زیر به مطالعات فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی اقدام کرده اند. ادارات روابط عمومی می توانند از خدمات پژوهشی زیر با کیفیت بالا بهره مند شوند.

ایمیل: ahmadyahyaee@yahoo.com |موبایل:۰۹۱۲۲۳۴۱۳۸۶