مقدمه اي بر روابط عمومي هتل


مقدمه اي بر روابط عمومي هتل

مقدمه اي بر روابط عمومي هتل
اصغر ژیان دربندی (کارشناس و متخصص هتلداری)

عبارت Public Relations يا روابط عمومي، به فعاليتها و مفاهيمي گفته مي شود كه به منظور ايجاد تفاهم و جلب و جذب مشتريان و مراجعين بيشتري به عمل مي آيد. پيداست كه مردم خواستار خوشنامان و نيكوشهرتها هستند و هتلها و رستورانهايي كه در انديشه آينده خود باشند در نخستين گام بايد بكوشند كه نام نيك و آوازه بلند خود را منتشر سازند و با برقراري روابط تفاهم و جلب رضايت مردم دراين كار پيشقدم گردند.
براي كسب شهرت نيكو به انجام تبليغات احتياج است واين كارها را مي توان با عواملي از قبيل: نماي ظاهري ساختمان، فضاي دلگشا و فرح بخش و به ياد ماندني هتل، چاپ پوسترها و نصب پلاكاردهاي تبليغاتي زيبا و خوشايند، چاپ و انتشارآگهي ها يا رپرتاژها به نتيجه مطلوب رسانيده كه هريك از اين عوامل، خواه به طور مستقيم يا غيرمستقيم، مي تواند امكانات، تجهيزات، نحوه پذيرايي، برنامه ها و هدفهاي انساني اجتماعي اين مؤسسه ها را به معرض داوري مردم قرار دهد.
فعاليت هاي مربوط به روابط عمومي از يكسو مي تواند علاقمندي و اشتياق به مراجعه را در ميان مردم ايجاد كند وازسوي ديگر اين اشتياق را زنده نگه بدارد. برخوردار شدن از نامي نيكو و شهرت بلند، سرلوحه تمام فعاليتهاي انجام شده در زمينه روابط عمومي است. اكنون ديگر شيوه هاي تبليغاتي كهن در روابط عمومي با روشهاي برقراري ارتباط جمعي نوين آميختگي دارد. انگيزه هاي رقابت موجود همراه با توانايي در انتخاب و افزايش سطح توليد توانسته است كنيفيت خدمات و سرويسهاي عرضه شده را بالاببرد و اين روند همچنان روي در تزايد دارد.

ارائه خدمات درصنعت رستوران و هتلداري
آنچه كه دراين مراكز تحت عنوان «خدمات» عرضه مي شود، به دو صورت “مادي” و “غير مادي” يا معنوي، قابل تفكيك است و اين هر دو صورت را با توجه به خواسته ها و تمايل مشتريان بايد همواره در سطحي مترقي و در حال پيشرفت برقرار داشت. براي مثال ازخدمات مادي مي توان كرايه اتاق، قيمت دريافت شد. براي غذا و سرويس را نام برد. اين نوع خدمات يكي ا ز رويه هاي اين صفحه است و رويه ديگر آن كه اهميت بسيار دارد نحوه ارائه خدمات و چگونگي رفتار اخلاقي اجتماعي با مشتريان است كه دراين باره به تفصيل سخن گفته ايم.
نبايد ازنظر دور داشت كه تصميم نهايي مشتريان در مراجعه به رستوران يا هتل پيوستگي مستقيم با تأثير پذيري تبليغاتي خواهد داشت. به سخن ديگر اين تنها وجود يك يا چند نوع غذا و خوراكي نيست كه مشتري را فرا مي خواند، بلكه تمامي سيستم در اين موضوع دخالت دارد و اين جاذبه همان نيك نامي و شهرت خوانده مي شود. پايه معروفيت و اطميناني است كه سيستم براي خود آماده ساخته و اينها از تلاشهاي انجام شده در صحنه روابط عمومي است. نمودار صفحه ذیل را از نظربگذرانيم تا موضوع سخن به طور خلاصه و يك جا توضيح داده شود:
روابط عمومي و برقراري اين پيويندها مي تواند در ايجاد سه عامل بسيار مهم زیردخالت سازنده داشته باشند و اين سه عامل در هر حال تعيين كننده موقعيت مخصوص يك هتل يا يك رستوران خواهد بود:
۱ – به دست آوري و نگهداري يك شماي مثبت عامل نيك نامي ومعروفيت و اطمينان نزد مردم؛
۲ – ايجاد هماهنگي درارائه خدمات مادي و غير مادي كه مبتني بر خواسته ها و توقع هاي مشتريان باشد؛
۳ – باقي ماندن در عرصه رقابتها و عرضه توليدا ت و خدمات گوناگون و حفظ برتري آن.

عمليات ارتباط جمعي
اين عمليات به همراهي فعاليتهاي مربوط به روابط عمومي هتلها و رستورانها و به صورت كارهاي گروهي در بازار وسايل ارتباط جمعي به انجام مي رسد. با توجه به گستردگي و عظمت تأسيسات هتل مي توان گفت كه چهار عامل نامبرده زیر چهارچوب فعاليتها و وظايف روابط عمومي را تشكيل مي دهند:
۱ – تهيه و ارائه آگاهي هاي عمده و صحيح؛
۲- انجام فعاليتهاي مطبوعاتي؛
۳- فعاليت براي سهامداران در زمينه سهام و تأسيسات؛
۴ – ارزيابي ها ، برنامه ريزي ها وكوشش در جهت رضايت خاطر و اطمينان مشتريها.
اينك درباره هر يك از موارد فوق به توضيح مي پردازيم :

۱ – تهيه و ارائه آگاهي هاي عمده و صحيح:
روابط عمومي مؤثر و بالنده بايدكه فعاليت خود را با اعلام اطلاعات مفيد و سازنده آغاز كند و براي پايه گذاري اين تلاشها ابتدا از وضع موقعيت خود شروع مي نمايد. مثلاً به مشتريان اطلاع مي دهد كه براي انجام يك كار معين به يك بخش يا محل معين مراجعه كنند و يا اين كه براي حل يك مشكل ويژه بايد به شخص معيّني رجوع نمايند.
تعيين و اعلام تعداد اتاقها و انواع آن، معرفي پديده های نوين، اعلان برنامه هاي مختلف رستورانها و مراكز سرگرمي موجود درهتل، اعلام اسامي سالنهاي هتل و ظرفيت و موقعيت هريك، معرفي تورهاي گردشي مقرر، تهيه كروكي هتل و تعيين موقعيت آن نسبت به فرودگاه، ايستگاه قطار و ترمينال اتوبوس ها، شرح و توصيف درباره مديران هتل، شخصيت و موقعيتهاي شغلي و سوابق آنها، تهيه عكس و تابلوهايي در باره وضعيت پيشين هتل و مراسم و مجالس مهمي كه درآنجا برگزار شده، معرفي مقامات و شخصيتهاي معروف و محبوبي كه مدتي را در هتل گذرانده اند و … كه جملگي اين اطلاعات را مي توان در بروشورها يا دفترچه راهنما يا به صورتهاي ابتكاري ديگربه دسترسي مشتريان نهاد.

۲- انجام فعاليتهاي مطبوعاتي:
در اين زمينه به پيشنهاد نكاتي چند بسنده مي كنيم و رعايت آن را توصيه مي نماييم. بر مبتكران و خوش ذوقهايي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند پوشيده نيست كه خود مي توانند مواردي را جستجو و پيشنهاد و يا به كار بندند:
سعي شود كه با سردبيران، خبرنگاران، گزارشگران روزنامه ها و نشريه ها طرح دوستي و آشنايي برقرار شود. درآشنايي با اين افراد از موارد برجسته اي كه نظر، دقت و توجه را جلب كرده و تعريف و تمجيد شود. همواره بايد اين اصل را فراديد آورد كه سليقه ها و انديشه ها در جستجوي تازه و نوآوريها هستند و از تكرارها و كهنه نمايي ها بيزار مي شوند. اين واقعيت را كه مطالب عنوان شده كدام گروهها و طبقات را مخاطب ساخته اهميت ويژه دارد و آنچه را كه بدين ترتيب تحويل داده مي شود بايد سنجيد و زوايد را كنار گذاشت.
برگزاري كنفرانسهاي مطبوعاتي ساليانه يا فصلي كه توسط روزنامه ها منتشر مي گردد از اقدامات بسيار باارزش است.
در تبليغ ها و معرفي هايي كه ازهتل يا رستوران به عمل مي آوريد، يادآوري نام آن وفقط در آغاز اعلام، كافي خواهد بود و بايد از تكرار آن خودداري شود.
هنگام برقراري ارتباط با مؤسسه هاي مطبوعاتي و انتشارات لازم است كه پنج دستور ذيل را در نظر بگيرند و آن را بكار بندند: اين پنج نشانه عبارت اند از: چه كسي؟ چه چيزي؟ چه وقت ؟ كجا؟ چرا؟

۳ – فعاليت براي سهامداران در زمينه سهام و تأسيسات:
دراين زمينه هم مواردي را فهرست وار بيان مي كنيم. اين نكات به قسمتي از فعاليتهاي هتل در رابطه با سهامداران اشاره دارد:
– برگزاري نمايشگاههاي هنري براي خانواده ها و بستگان سهامداران هتل؛.
– تعيين اولويت در واگذاري مغازه ها و امكانات انتقاعي هتل براي سهامداران و وابستگان آنها؛
– برگزاري نمايشگاههاي هنري براي خانواده و بستگان سهامداران هتل؛
– برگزاري نمايشگاههاي مدل لباس كودكان با همكاري مراكز توليدي؛
– برگزاري مراسم هفتة غذاهاي اختصاصي؛
– اجراي مسابقات سرگرم كننده و تفريحي و اقداماتي در زمينه امور خيريه؛
– برگزاري دوره هاي آموزشي درمواردي نظير آشپزي ،خانه داري ، تهيه دسر و غيره؛
– اجرا و انجام برنامه هاي ديگري نظير اجراي كنسرت كه ازگيرايي و جاذبه
خاصي نيز برخردار است .
به طور خلاصه مي توان گفت هر نوع فعاليت سازنده و مؤثري كه در جهت شهرت يابي و تحكيم موقعيت هتل يا شبكه رستورانها انجام شود و موقعيت سهامداران را بهبود بخشد از جمله وظايف و هدفهاي روابط عمومي شمرده مي شود. اين پرسش معروف را در اينجا نيز مي توان مطرح ساخت كه : «روابط عمومي با صرف اين هزينه هاي هنگفت چه نتايجي به ارمغان مي آورد؟»
گويا ترين پاسخ ارائه شده را مي توان از رابطه رياضي و بسيار ساده اي كه هم اينك بيان مي كنيم به دست آورد:
ايجاد تفاهم و جلب رضايت مشتريان
ارزش فعاليتهاي روابط عمومی = ————————————-
كل هزينه روابط عمومي
و با يك بررسي ساده مي توان پي برد كه هرچه بر تعداد مشتريان و مراجعين راضي بيشتر افزوده شود به همان نسبت نيز از هزينه مصرفي روابط عمومي كاسته خواهد شد.

۴ – ارزشيابي، برنامه ريزيها و كوشش در جهت رضايت خاطر و اطمينان مشتريها:
در اين زمينه توجه روابط عمومي هتلها را بار ديگربه اين مطلب بسيارمهم، كه سرآمد تمامي موضوعات و مطالب مربوط به هتلداري و رستوران است، جلب می کنیم كه حصول اطمينان مردم و مشتريان و تلاش سازنده براي راضي نگهداشتن تمام مراجعين را بايد سرفصل فعاليتهاي خود قرار دهند. برنامه ريزي مربوط به آغاز فعاليت بخش روابط عمومي بهعهده مديران رده بالاي هتل است. اين روابط در زمينه جلب و جذب مشتريان تلاش مي ورزد و به همان پايه نيز براي فرا خواني مسافران (V.I.P)، سياستمداران، ورزشكاران، هنرمندان معروف و محبوب فعاليت خواهد كرد.
اين نكته را بيافزاييم كه روابط عمومي هتلها در كنار فعاليتهاي آگاهي دهنده و انتشاراتي خود داراي نقش گيرند و جذب كننده اطلاعات نيزهستند و نتيجه تلا شهاي آنان را مي توان در نشريات ويژه و درسطح جهاني نيزمشاهده كرد.

بررسي روشها و سياستهاي داخلي روابط عمومي هتل
بايد دانست كه بخش روابط عمومي رانبايد درانحصار مديران قرارداد وآنها نيز نبايد اين بخش را به صورت بلندگويي براي اعلام نظرها و باورهاي خود درآورند بلكه صحيح آن است كه اين بخش در اختيار همگان قرار گيرد. ولي اين همگاني شدن نيز بايد چنان باشد كه به ويژه آنها كه در تماس بيشتري با ميهمانان هستند، امكان يابند تا از اين بخش به نحوي كاملتري استفاده كنند.
آمريكائيان با فرهنگ اين اصطلاح را فراوان به كار مي برند كه :”روابط عمومي از منزل آغاز مي شود.” اين جمله گوياي بسياري از مطالب است ضمن آن كه پيشنهاد مي كند كيفيّت ها را درهتل و رستوران هميشه بايد در سطح عالي حفظ نمود لازم است برقراري اين كيفیّت ها را دربهترين صورت ممكن به نمايش گذاشت. با تنظيم فهرست وار نكات زیربرآن هستيم تا قسمتي از فعاليّت هاي مربوط به سياست داخلي روابط عمومي را عرضه و پيشنهاد كنيم:
– نظرخواهي از كاركنان هتل در كارهاي جاري و معرفي تشويق شدگان در تابلوی اعلانات؛
– چاپ و انتشار نشريه داخلي (بولتن) ويژه پرسنل؛
– اعلام اطلاعات روزانه به كمك تابلو اعلانات؛
– شرح و توصيف پيشنهادها و طرحهاي جديدي كه به اجرا در آمده اند؛
– معرفي كاركنان جديد؛
– اعلام برنامه هاي مربوط به اوقات فراغت و انواع سرگرمي ها با توجه به امكانات موجود؛
– اعلام تشكيل سمينارها و گردهمايي ها به منظور تبادل نظر و آموزش پرسنل؛
– شركت تيمهاي ورزشي هتل در مسابقات ورزشي و باشگاهي؛
خلاصه آن كه روابط عمومي داخلي هتل بايستي دو هدف عمده را دنبال نمايد:
۱ – برقراري روابط پسنديده و مثبت باكاركنان هتل؛
۲ – برقراري تفاهم و ايجاد اطمينان بين مديريت، پرسنل و بخش روابط عمومي هتل.

بررسي سياست خارجي بخش روابط عمومي
اين سياست براين مدار مي گردد كه پيشرفت ها، موقعيت ها، نوآوريها و تحولات تازه هتل را به آگاهي مردم برساند. با اين روش مي توان يك تصوير عمومي وگويا و زنده از تمامي سيستم را به معرض داوري گذاشت و در حفظ و اعتلاي مقام و درجه هتل كوشش نمود. چنانچه يك هتل نتواند يك مدير ورزیده و با ذوق و جستجوگر براي قسمت روابط عمومي خود برگزيند، بهتر است اين مهم را برعهده يك مؤسسه خصوصي بي طرف كه فعاليّت آن در زمينه همين نوع تبليغات باشد واگذاركند يا آن كه ديگر مديران براي بخشهاي هتل به طور مشترك اين وظيفه را بپذيرند انجام دهند.
اهميت موضوع درآن است كه امور مربوط به بخش روابط عمومي بطور مداوم اجرا گردد و سستي و تعطيل نپذيرد و از آنجا كه هدف از تمامي اين فعاليت ها جلب رضايت مشتريان است نبايد واقعيّت را قرباني قول وقرارها و بلند پروازيهاي بي محتوا نمود.
روابط عمومي، همان گونه كه از مفهوم لغوي آن استنباط مي شود، برقرار كننده رابطه بين پرسنل با مسؤولان و سرپرستان از يك سو و بين كاركنان بخشها و مسافران هتل از سوي ديگر مي باشد. به تعبير ديگر عهده دار ايجاد حسن تفاهم در محيط كار و گسترش آن به تمام بخشها و قسمتهاي هتل و مراقبت در حفظ و پايداري روابط حسنه در ميان كليه اعضاء و صاحبان مشاغل در سازمان هتل است.
وجود همكاري نزديك و صميمانه و حس مسؤوليت و تعاون در هر تشكيلاتي به ويژه در هتل، در نوع خود اصلي است ممتاز و چشمگير كه كارگزاران را به ايجاد روشهاي مستحسن و شيوه هاي پسنديده دلالت مي كند و نتايج كارها را سودمند و ثمر بخش مي سازد.
برعكس، تيرگي روابط كاركنان و كدورتهاي ظاهري و باطني آنان نسبت به هم در يك هتل، به كار شكنيها و بد بينيها منجرمي شود و زيان آن دامنگير جريان كارها مي گردد و موجبات نابساماني و ناهماهنگي را فراهم مي كند همچنین حسن شهرت و خوش نامي هتل را لكه دار مي سازد. چنانچه در سايه كارداني و كارآيي و لياقت و شايستگي مسؤول روابط عمومي، همدلي و همفكري مورد نظر، در محيط هتل تحقق يابد ،مي توان گفت كه موفقيت بزرگي به نفع هتل به دست آمده است.
با اين وصف ارزش كار و نتيجه فعاليتهاي روابط عمومي در جهت بهبود وضع هتل كاملا نمايان وآشکار مي شود .
نكته ديگري كه در اين زمينه قابل ذكر است، موضوع تبليغات هتل است كه در شمار وظايف روابط عمومي بايد به شمار رود.
امر تبليغات بايستي به نحو معقول و قابل باور و به صورت مورد پسند عملي شود و ارزش معنوي خود را حفظ كند و در افكار عمومي اثر مقبولي داشته باشد.
شيوه هاي تبليغ هتل و مطالبي كه در اين باره منتشر و در تابلوها و اعلاميه ها براي اطلاع و جلب مسافران منعكس مي شود، بايد مقرون به حقيقت باشد ، ولي متأسفانه مشاهده مي شود كه مفاد و مندرجات اوراق مربوط به تبليغات اكثرا مغاير با واقعيت است و با وضع موجود در هتل مورد نظر منافات دارد .به همين جهت چنين تبليغاتي در مسافران اثر معكوس بخشيده و با لبخند تمسخر و بي اعتنایي از آنها مي گذرند.
به طور مثال با بكار بردن صفات تفضيلي از قبيل «بهترين»، «زيباترين هتل»، «مجهز ترين هتل»، «عاليترين هتل» و «نازلترين قيمت» مي خواهند نظر مسافران را به خود جلب كنند، در صورتي كه ممكن است سرويس هتل از نظر مسافر قابل پسند نباشد يا از لحاظ قيمتها در هتلهاي ديگر شهر نرخهاي نازلتري وجود داشته باشد، يا هتلي كه در تعريف، بهترين، مجهز ترين و زيباترين ، معرفي شده است در رديف هتلهاي درجه پایينتر محسوب شود.
با توجه به اين واقعيتها، در اغراق و مبالغه بايد حدي نگه داشت.
شهرت دروغين و آوازه كاذب تا كي مي تواند پايدار بماند ، مسافر با يك بار مراجعه و نظر اجمالي مي تواند تشخيص دهد كه اهميت هتل در چه سطحي است .
روابط عمومي در امر تبليغات بايد راههاي بهتري را انتخاب كند كه در اشتهار و اشاعه حسن شهرت هتل با معيارهاي صحيح ، مؤثر باشد و همان طور كه در مبحث مربوط به تبليغات اشاره شده ، شيوه هاي مفيد و سنجيده اي به كار برد.
اهميت روابط عمومي بيشتر در ايجاد تفاهم و محبت بين افراد است تا رفتار پرسنل بر بنيان خصايل و سجاياي انساني استوار گردد و متصديان كارهاي هتل طوري با مسافر روبرو شوند كه مسافر وقتي وارد هتل مي شود، احساس كند كارمندان هتل او را مي شناسند و با او آشنا هستند .با چنين برخورد هاي دوستانه و تعارفات صميمانه چهره هاي باز، شاد و لب هاي متبسم، در مسافران حالتي به وجود مي آيد كه تصور مي كنند در ميان دوستان خويش هستند ، نه در محيط بيگانه و غريب.
اين احتمال هم وجود دارد كه مسافري بر اثر پيش آمدي ، از كارمندي مكدر و عصباني باشد. در اين گونه موارد ، مسؤول روابط عمومي بايد او را به خونسردي و آرامش دلالت كند و با سفارش يك چاي يا قهوه ، به مسافر مجال دهد تا مورد نارضایتي خود را بگويد و در صورت اقتضا با معذرت خواهي از جانب كارمند يا كارگر مورد شكايت ، رضايت خاطر شاكي را فراهم سازد و با ملايمت و صلاح انديشي ، علت ناراحتي را از بين ببرد .شهرت هتل مرهون خوش رفتاري و پذيرايي گرم و مردم داري است و هدف هتل جلب مسافر و توريست بيشتري مي باشد و اين اصل جامه عمل به خود نمي پوشد، مگر با ارائه خدمات و رفتار و منش خوب و تأمين رفاه مسافران.
خصيصه ميهمان نوازي از خصايص ديرينه ما ايرانيان است و اين خصلت و سيرت پسنديده شهرت عام يافته است . جمع پرسنل شاغل در هتل بايد اين اصل را هميشه مد نظر قرار داده و با سرويس و غذا و نظافت و خلق و خوي خوب، حافظ اين صفت برجسته ميهمان نوازي باشند.
درخانواده ها هم بهترين وسايل و اتاق و غذاي خود را با خوش رويي در اختيار ميهمان مي گذاريم و از آنان با خونگرمي و صفاي باطن پذيرايي مي كنيم و در آرامش خانه تا آنجا كه مي توانيم مي كوشيم و سعي مي كنيم آرامش خانه حفظ شود و ميهمان با كمال راحتي استراحت كند .هواي اتاق را مطبوع نگاه مي داريم تا باب طبع او باشد و درمدت اقامتش در آسايش به سر برد و به او خوش بگذرد. اين رسم ميهمان دوستي از سنن باستان ماست. دريغ است كه در جهت خلاف اين رسم رفتار كنيم و از ارج و منزلت آن بكاهيم.
هتلداران هم بايد از مسافران چنين برداشتي داشته باشند و آنان را ميهمانخانه خود فرض كنند و يقين داشته باشند كه بهره اين كار بالاتر از هر نوع تبليغ است و بالطبع همه ميهمانان مأمور تعريف و تمجيد از طرز پذيرايي هتل خواهند بود و شهرت آن را به دوستان و خويشان و آشنايان و همشهريان خود خواهند رسانيد و حتي در خارج از مرز هاي كشور نيز خوشنامي و ارجحيت هتل بازگو خواهد شد و اين خود از نظر اقتصادي نوعي سرمايه گذاري مؤثر به حساب مي آيد. كارفرما و هتلدار نيز مي كوشد تا بين مؤسسه و مشتريان حسن تفاهم وجود داشته باشد و در برقراري اين رابطه حسنه، روابط عمومي هتل سهم عمده اي بر عهده دارد که بايد اين وظيفه را به نحو شايسته اي انجام دهد.
لازم به يادآوري است كه مسؤول روابط عمومي بايد از لحاظ ادب و نزاكت و طرز برخورد و داشتن روحيه فعّال و سعه صدر و بلند نظري و ابتكار عمل و بيان نافذ ، الگو و سرمشق ساير كاركنان باشد تا آنها نيز به او تأسي جويند و از راهنماييها و نفوذ كلام وي برخوردار شوند.
متفرعات و جزئيات وظايف مسؤول روابط عمومي به وسيله مدير هتل تعيين و مشخص مي شود.
بعضي مواقع لازم است توسط فكس به اداره ها سفارتخانه ها کارخانه ها امكانات هتل و قيمتها را ارسال دارند.
حرفه هتلداري يك شغل بين المللي است به همين علت مي بايست با اطلاع از جشنها و اعياد مختلف در همان شبها مراسمي را از طرف هتل اجرا كرد به طور مثال براي ژانويه بايد هتل يا رستوران را با درخت كاج و چراغاني تزئين كرد يا عيد نوروز به چيدن سفره هفت سين اقدام كرد .

روابط عمومي
روابط عمومي داشتن رابطه خوب
اقدام كارهائي جهت افزايش و تقويت رابطه با مردم
تلاش هاي يك موسسه جهت كسب همكاري مردم و گروههاي ديگري كه براي موسسه اهميت دارند
روابط عمومي مديريت شركت در جلسات
نصب تابلو اعلانات براي كاركنان و صندوق پيشنهادات شركت در جلسات هفتگي مديران قسمتها
فرستادن كارت تشويق . تسليت . تبريك
ارتباط با آژانس هاي مسافرتي
ار تباط با مهمانان وي آي پي
خوش برخورد و اجتمائي
صبر حوصله بسيار بيحد
بيان رسا موثر (نفوذ كلام )
صبر و شكيبائي در شنيدن و گوش دادن
ابتكار و خلاقيت
اطلاعات پيرامون مسايل هتلداري
توانائي اخذ تصميم
مطع بودن از اخبار مربوط به حرفه هتلداري :
آشنا بودن به نحوه تبليغات و زمان تبليغات :
آشنا بودن با نشريات پر تيراژ :
آشنا بودن به اينكه در كجا ،چه نوع ، تبليغاتي بايد انجام داد.

روابط عمومي مديريت
كوششها و تلاشهاي مديران شايسته و موفق بر آن است كه توان و انرژي خود را در راستاي توسعه بخشي و گسترش دهي تجارت هتل به كار گيرند. توسعه اقتصادي هتل را تنها با برقراري روابط صميمانه و گرم به ويژه بامردم، اداره ها، مسافرين و مؤسسه هاي بازگرداني و غيره مي توان تحقق بخشيد. مديريت هتل يك مفهوم ديگر نيز دارد: مردم دار بودن. مردم داري به معناي واقعي آن، دوستدار، دلسوز و همدل بودن با مردم و بخشي از همين مردم را كاركنان هتل تشكيل ميدهند و مديران بايد احساسي پدرانه و نوازشگرانه بر پرسنل خود داشته باشند. آنها كه صديق و درست كردارند فراوان اند ومديران بايد كه صداقت و پاك دروني آنها را همچون سرمايه اي كاستي ناپذير بشمارند و بهبود كارها را درشايستگي و لياقت همين افراد بجويند.
پيشنهادها و انتقادهاي آنهارا بديده گيرند و بدان اهميت دهند. يك مدير بايد بدان پايه از نرمش اخلاقي و صلابت رای برخوردار باشد كه در كمال صميميت به افراد متشخص سلام گويد و در همان حال در راهنمايي و صدور دستورهاي لازم، استقلال و استحكام نظر خود را محفوظ بدارد. او بايد به صورت يك سرمشق، يك اصطلاح پرمعني و يك ضرب المثل درآيد، سخن و بيان او با آنچه كه در عمل نشان مي دهد تطبيق يابد. اخلاق، ادب و نزاكت را كه رعايتش رابه كاركنان توصيه مي كند خود بايدگنجينه اي از آن باشد. محيط كار و تلاش را در هتل بايد چنان ساخته باشد كه روش همكاري و هم راستايي تلاشها با توجه به سازمان سلسله مراتب به اجرا درآورد و در جهت هر چه بهتر شدن جنبه هاي تجارتي و اقتصادي هتل پيش برود.
بر عهده مديريت است كه به طور دائم به نوسانهاي موجود در بازار قيمتها توجه نمايد و مناسبترين قيمتها و اجناس را انتخاب و خريداري كند. كاركنان هتل در هر اقدامي بايد براي مديريت مطرح باشند به طوري كه در اقدامهاي او رعايت تقدم و اولويت آنها منظور گردد چرا كه نحوه داوري پرسنل در باره مديريت با سنجش اقدام هاي انجام شده و ناشده صورت مي گيرد. يك مدير پر تلاش و لايق مي تواند توسعه هتل را تضمين كند، بازسازي ونوسازي آنرا هرگاه كه لازم باشد به انجام رساند، مي تواند كاستيها و كمبودها را جبران نمايد و خطر تنزل و افت مؤسسه خود را برطرف سازد. در رفتار سنجيده و درست با ميهمانان بايد چنان باشد كه رهبري او بركاركنان موجب ايجاد و تقويت روحيه همكاري آنها گردد و نقش سازنده او زبانزد همكاران باشد.
عامل، شخصيت، براي مدير هتل بزرگترين امتياز شمرده مي شود. بايد كه اين شخصيت را تكميل كرد، هر لحظه و هر ساعت بر در ارتقاء آن کوشید و قدرتي معنوي و پايان ناپذير درآن به وجود آورد تا بتوان برميهمانان، مسافرين و كاركنان تأثير مثبت گذاشت. شخصيت او بايد بتواند مسافر عصباني و از جاي رفته را به آرامش بخواند و شكايت او را برايش واهي جلوه دهد، ولي در همان حال به دقت به رسيدگي برخيزد. دعوت از مسافر شاكي و عصباني به يك فنجان چاي يا قهوه همراه با اندكي نرم دلي و ابراز محبت و بلند نظري خواهد توانست مشكل را به خوبي از ميان بردارد، بايد در نظر داشت كه: يكي از اصول عمده و بنيادين در برقراري روابط عمومي برخورداري از هنر گوش كردن و گوش نهادن به سخن ديگران است؛ گفته ايم كه مسافراني هستند كه مايل اند با مدير هتل طرح دوستي بريزند يا با وي آشنا گردند. بازهم بگوييم كه دراين موارد بايد با چهره اي گشاده تقاضا را پذيرفت و براي كوتاه مدتي هم كه شده باب سخن با او را گشود وصحبت را مثلاً در باره شغل و اطلاعات شغلي او به ميان آورد. اين يكي ازشيوه هاي مؤثر در برقراري روابط عمومي است.

چگونه تبليغ كنيم
يكي از راههاي جالب توجه مردم به مسائل زندگي و اجتماعي و تجاري، اعم از امور معنوي و مادي، تبليغات است. شناساندن كيفيت واثر وجودي هر دستگاه ومؤسسه اي ازهرنوع كه باشد نياز به معرفي و آگاهي لازم دارد و اين آگاهي موقعي حاصل مي شودكه به وسايل مختلف اذهان افراد و كساني را كه به مسأله مورد نظر نياز و علاقه دارند به آن امر معطوف داشت. بهترين وسيله جلب توجه، توسل به شيوه تبليغات و فراهم آوردن امكانات لازم در معرفي و شناساندن موقعيت و موجوديت هر چيزي كه مورد خواست و اراده ما مي باشد.
امروزه درسراسردنيا براي تبليغ و معرفي هرنوع كالايي به مشتريان اهميت فراواني قائل اند و مي بينيم كه در همه جا تبليغ رواج دارد و از انواع و اقسام وسايل تبليغاتي براي معرفي كالا استفاده مي شود،ولي يك نكته اصلي وبسيار مهم را نبايد ناديده گرفت كه بهترين تبليغ براي هر نوع كالايي ، خوب بودن آن كالاست.
عاليترين تبليغ براي يك هتل آن است كه آن هتل از هر نوع وسيله اي كه استفاده مي كند آن وسيله ازنوع بهترين باشد وهرنوع خدماتي كه ميدهد مشتري را راضي نگه دارد درغیر این صورت به فرض كه براي يك نوبت بتوان مشتري را جلب كرد،ولي همين كه ببيندغذاي هتل بداست ويا رفتاركاركنان مناسب نيست ويا خدمات ازكيفيت خوبي برخوردارنيست يا وسيله آسايش به طوركامل درهتل وجود ندارد، نه تنها خود او بلافاصله هتل را ترك مي كند ، بلكه به هركجا كه برسد و با هركسي روبرو شود از هتل بد گويي مي كند و در نتيجه هر گونه تبليغاتي كه آن هتل كرده باشد بي اثر خواهد ماند.
تميزبودن هتل،دكور خوب ، لوازم مورد پسند، غذاي خوب و مطبوع وكاركنان مؤدب و خوش اخلاق بهترين تبليغ براي يك هتل به شمار مي رود،درعين حال، براي معرفي بيشتروآشنایي مقدماتي مسافر ان ، بد نيست از سايروسايل تبليغاتي نيز استفاده شود.
دراينجا ، توصيه اي به مديران جديد هتل را لازم مي دانيم و آن عبارت از اين است كه اگر مديريت هتلي را بر عهده گرفتيد، سعي نكنيد بلافاصله غذا ويا بعضي ازرسوم ديگر هتل را عوض كنيد زيرا چه بسا كه عده اي به آن نوع غذا عادت كرده اند و با تغييري كه ناگهان داده مي شود تعدادي مشتري را از دست مي دهيد ، بهتر است اين كار را با مطالعه انجام دهيد.
به هر حال، چنانچه خواستيد براي هتل تبليغ كنيد، بي مطالعه اين كار را انجام ندهيد، بلكه ببينيد چگونه مردمي واردآن شهر مي شوند وچه نوع سليقه هايي دارند بعد مطابق با خواست و سليقه آنها تبليغ نمایيد.
به طورمثال چنانچه هتل در وسط شهر قرار دارد مطابق با سليقه كارمندان كه بيشتر مشتريان شما را تشكيل مي دهند تبليغ كنيد.
هرنوع تبليغي كه براي هتل مي شودسعي نكنيدارزانترين آن باشد، بلكه درنظرداشته باشيدكه بهترين نوع آن باشد، به طور مثال روي كاغذ هاي ارزان و نامناسب آگهي نكنيد.
بايدديد چه چيزي بيشترتوجه مردم را جلب مي كند،مجله، روزنامه يا سينما ويابه طور مثال در ايستگاههاي راه آهن ويا فرودگاه واتوبوس ياكتابهاي راهنما و روي تابلوهاي كنارجاده ها يا سايتهاي اينترنت درهرصورت، رنگها بايد خوب و جالب توجه باشد تا كساني كه آگهي هاي شما را مي بينند علاقه شان از اين طريق به تبليغي كه مي شود جلب گردد. نوع كاربردكلمات و ابتكاراتی كه بكار برده مي شود نيز اهميت فراوان دارد ، جملات درست و قشنگ خود به خود حيثيت هتل را بالا مي برد و نادرست بودن و بد خط بودن تابلوها ويا طرحها موجب تنزل ارزش حيثيت هتل مي گردد.
با اين مقدمه هرهتلداري كه بخواهد نام و شهرت هتل او ورد زبانها باشد وكارش رونقي بگيرد و منزلتي احراز كند بايد با داشتن شرايط و امتيازات قابل توجه، به وسيله تبليغات مفيد و مؤثر و جلب توجه مسافران در كار خود موفقيتي كسب كند و در ارائه خدماتش به حسن شهرت معروف گردد.
اگر هتلدار دست روي دست بگذارد و منتظر بنشيند تا مسافري خودش به هتل مراجعه كند و اتاق بخواهد، مسلماً آنطوركه انتظار دارد دركارش پيشرفت نخواهد كرد.
هتلدار بايد با انواع طرق و وسايل ممكن سعي جميل مبذول دارد تا روز به روز بر تعداد مسافران خود بيافزايد و شهرت و آوازه هتل خود را بالاتر ببرد.
براي توفيق دراين كاروجلب مسافر و توريست بيشتري كه خود باعث به دست آوردن درآمد بيشتر مي شود، بد نيست كتاب مخصوصي كه نام كليه آژانسهاي مسافري دنيا در آن چاپ شده است در اختيار داشته باشيد تا بتوانيد با آنها مكاتبه كنيد و ضمن معرفي هتل، از آنها بخواهيد كه طي شرايطي، براي هتل مسافربفرستند.كارآژانسهاي مزبوراين است كه به هتلهاي مختلف سراسر جهان مسافر مي فرستند وازاين بابت ،كميسيون(پورسانتاژ) مي گيرند.
كتاب مخصوص ديگري نيز وجود دارد كه نام كليه هتلهاي دنيا و نام كشور و نشاني هتل ، تعداد و قيمت اتاق در آن نوشته شده است. معمولاً، آژانسها براي ترتيب دادن تورها از اين كتاب استفاده مي كنند وباآگاهي از قيمت اتاقها وسيله مكاتبه با فكس،ايميل ،تلكس يا ازطريق اينترنت بصورت OnLineبراي مسافران گروهي رزرو مي كنند. براي به دست آوردن كتابي كه نام آژانسهاي دنيا درآن وجود دارد، بايد با شركتي كه همه ساله اين كتاب را چاپ مي كند مكاتبه كرده تا نسخه اي به آدرس هتل بفرستنداكنون ساده ترين وبهترين اينست كه نام تلفن وآدرس هتل را درسايت هاي اينترنت قرارداد كه به راحتي در دسترس عموم قرار ميگيرد
سودمند بودن اين روش ، يعني جلب توريست ازطريق سايت هاي اينترنت ، تاكنون به تجربه ثابت شده است.با اين طريق، هم درآمد هتل افزايش مي يابد وهم اين كه جلب توريست خود خدمتي به اقتصاد كشور به حساب مي آيد. علاوه بر جلب همكاري آژانسها به طريقي ديگر نيز مي توان وسيله معرفي هتل را فراهم ساخت بعضي از هتلها، خودكارتهاي مخصوصي چمدان كه نام هتل روي آن چاپ شده تهيه مي كنند و يا جاكليدي ، ساعت وآيينه مخصوص وكيف دستی با علامت ونام هتل مي سازند و در اختيار مشتريان قرار مي دهند.
همچنين براي تبليغ و معرفي هتل وجلب مشتري ،نوعي خودكار تهيه مي كنند كه يك طرف آن ساده و بدون هيچ نوشته اي باشد و در طرف ديگر، از قبل نام وآرم هتل چاپ گردد، آن وقت به وسيله دستگاه مخصوصي مي توان نام مسافر را روي خودكاردرج كرد ودراختياراوقرارداد. مسلماً اين نيز وسيله اي است كه توجه مسافررا نيزبيشتر به هتل معطوف دارد.راه ديگر اين كه هنگام ثبت نام، موقع ورود به هتل، تاريخ تولد مسافر را در محل مخصوصي ثبت نمايند و در روز تولد، كارت تبريكي براي او بفرستند.ارسال كارت تبريك نوروز هم در جلب توجه و علاقه مسافراني كه قبلا به هتل آمده اند، بسيار مفيدومؤثر است.
هنگامي كه ميهماني جشني را درهتل برگزار مي كند از طرف مدير وكاركنان هتل هديه اي به او داده مي شود كه روي آن تبريك نوشته شده، اين نيز در جلب علاقه ميهمان تأثير فراوان دارد. همچنين مي توان روي كيسه پلاستيك كه براي لباس چرك مسافران دراتاقها گذاشته مي شود و معمولاً مسافر آن را با خود مي برد، شماره تلفن رزرو را نوشت و يا اين كه يك كارت ويزيت به منزله آدرس به مسافرداده مي شود ونام و نشاني و تلفن هتل به فارسي و لاتين درآن قيدشده، مي توان پشت كارت كه سفيد است تقويم يا يك برنامه هفتگي و امثال اينها چاپ نمودوچون با داشتن برنامه يا تقويم ، مسافر ، آن كارت را نزد خود نگه مي دارد ، خود نوعي يادآوري است كه نام هتل در ذهن مسافر باقي بماند.
همچنین مي توان با عكسهايي از قسمتهاي مختلف هتل، دفتر ياداشت تهيه نمود ودراتاق مسافران قرارداد تا ازاين ياداشت ها استفاده نمايند.اين ياداشت ها به دست هركسي برسد، نوعي جنبه تبليغاتي خواهد داشت .
از پاكت هاي مخصوص نيزكه دريك طرف آن عكس هتل يا مطلب ونكات ديگري چاپ ورایگان در اختيار مسافران گذاشته مي شود مي توان به عنوان تبليغ استفاده نمود ، زيرا اين پاكت را براي مكاتبه با دوستان به كارخواهند بردكه در انتشار شهرت هتل مؤثر است.
همچنين مي توان صورت غذاهاي متنوعي به صورت اسباب بازي بچه ها در اشكال مختلف از قبيل كلاه ، هواپيما، ماشين وغيره درست كرد، ياكتابهاي قصه هاي كودكانه چاپ نمودكه روي جلد آنها نام و آدرس و شماره تلفنهاي هتل وجود داشته باشد، يا دفترچه هاي نقاشي تهيه نمودكه آرم و عكس قسمتهايي از هتل براي رنگ آميزي وسيله بچه ها، مورد استفاده قرارگيرد.هتلداران مي توانند با ابتكاروحوصله كافي، خوددرصدد تهيه وسايل گوناگون ديگر برآيند كه جنبه تبليغ داشته باشد.
مطلب ديگري كه در اين زمينه بسيار اهميت دارد و در جلب توريستهاو سياحان و مسافران به نحو بارزي مؤثر است اظهارنظرهاي شاهدان عيني است.
ازآنجا كه بعضي از ميهمانان اهل قلم، كه با داشتن قريحه و ذوق نويسندگي، جريان مسافرتهاي خود را به صورت خاطرات يا سفرنامه يا سرگذشت به رشته تحرير در مي آورند و گاهي در اين زمينه چنان دقت وكنجكاوي به خرج مي دهند كه درذكر جزئيات مسائل هتلها نكته اي از نظر جستجوگر آنها كنار نمي ماند، بايد توجه داشت كه اين امر خود ، درمعرفي اوضاع و احوال هتلها از هر جهت مؤثر و جنبه تبليغاتي قاطعي دارد و تا حدود زيادي بيانگر حقايق غير قابل انكاراست .
اين افراد نظریات خود را چه دركتابها و چه در روزنامه ها و مجلات منتشر مي سازند و دير يا زود خوانندگان از مندرجات اين قبيل مطبوعات مطلع مي شوند. جا دارد در بحث تبليغات، شمه اي از مطالب حائز اهميت را درموارد بهداشت يا كيفيت و ارزش غذا ها يا طرزبرخورد هتلداران و كاركنان، و آداب داني و سلوك آنها يا چگونگي ساختمان و وسايل پذيرايي،به طور اختصار نكاتي چند چه از جنبه مثبت و چه از جنبه منفي يادآوري شود.

از جنبه هاي منفي
اظهار نظرهايي شده مبني براينكه اتاقها وراهروها سياه و دودگرفته وهواكثيف بود،تارهاي عنكبوت و حشرات موذي باعث ناراحتي و سلب آسايش و استراحت مي شده است.در و پنجره ها به خوبي چفت نمي شده ودرموقع باز و بسته شدن، صداي دلخراش وچندش آوري ايجاد مي كرده اند و گاهي پس ازبازشدن،بسته نمي شده.گردوغبارزيادي روي زمين ومبل وتخت وميزمشاهده مي شده دستشویيها وتوالتها كثيف ونفرت آور بوده است. غذا ها نامطبوع وغيرمكفي ولي با بهاي گران به خورد ميهمانان داده مي شده ، لباس و وضع كاركنان كثيف و نامرتب بوده وحتي بويي متعفّن داشته اند. مديران ، خونسرد و نامهربان و نامؤدب و غير قابل تحمل بوده اند، گاهي تلفن داخلي خراب بوده و ناچار مي شده اند براي احضار مستخدم فرياد بكشند ووقتي هم كه مستخدم وارد مي شده ،سر و وضع آشفته و نامرتب و قيافه اخمو و عبوس ، حتي وحشتناكي داشته است و به طور كلي هتل وكارگردانان آن ، شايستگي شهرت تبليغاتي را كه در اطراف آن مي شده نداشته اند .

از جنبه هاي مثبت
بعضي از هتلها را بسيار تميز، مرتب، منظم و غذاهاي آن را خوش طعم و مكفي با تزئين جالب معرفي كرده وشيروقهوه وشيريني عالي و مخارج پذيرايي آن را مناسب قلمداد كرده اند. بهداشت و نظافت را درسطح خوب وظروف و وسايل را بسيار آبرومند ذكرنموده اند. مبلها و صندليها راحت و اتاقهاي خواب، وسيع و قابل استراحت وآسايش به حساب آمده .
دراطراف تعدادي از هتلها و ميهمانخانه ها، از باغهاي مصفاي دلگشا و گلهاي خوشبو و شكوفه هاي معطرتعريف شده است.ادب و طرز صحبت وبرخورد مدير وكاركنان هتل را شايسته همه گونه تمجيد دانسته و از قيافه هاي باز و لبهاي متبسم آنان لذت برده اند و آنان را خونگرم و زود جوش و مهربان و دلسوز تشخيص داده اند، تا آنجا كه به هنگام مراجعت وخدا حافظي ،با اظهاراندوه و ناراحتي هتل را ترك گفته اند و خاطره پذيراييهاي گرم و صميمانه را جزو بهترين خاطرات خود به حساب آورده اند.
بد نيست دراينجا به نكته اي اشاره كنم درسفري كه به كشوركانادا داشته ام وارد سوپر ماركت ها كه شدم متوجه شدم نرويلي هاي كه براي حمل مواد غذايي دراختيار مشتريان قرارميدهندودرهمه سوپر ماركت ها وجود دارد دو نوع است مدل اول كه دركشورما وهمه جا مرسوم است ولي نوع ديگرآن درزيرهمان ترويلي ها يك اتومبيل براي بچه ها طراحي شده است كه به راحتي ميتواند داخل اين اتومبيل بنشينند اينكارسبب ميشود كودكان دست به قفسه ها نزنندوباعث ريختن اجناس قفسه نشونددوم اينكه كودك ازاين وضعيت كاملا شادوبراي خودسرگرم است پدرو مادر را وادار ميكند به اينكه چند دوراضافه درسوپرماركت بزنند واين مهم باعث ميشودكه پدرمادركودك با فكر راحت خريد بيشتري نيز انجام دهند.ونكته ديگراينكه اين سوپرماركت ها به مشتريان خودكارتي مثل كارت بانك مي دهند وبا ارائه اين كارت هرباركه ازاين سوپر خريدكنيد در مقابل مبلغ خريد شما امتيازي را در كامپيوتر براي اين كارت بخصوص ثبت ميكند ودر مقابل تعداد مشخصي امتياز كه از قبل تعيين شده بشما كوپني مي دهند كه با ميتوانيد با ارا ئه اين كوپن از همين فروشگاه هركالايي راكه مايل باشيد خريدكنيد يا اينكه فروشگاه ازقبل براي مقدارامتيازهاي كه درنظرگرفته شده دوربين يا فيلم دوربين يا اتو و آسياب برقي هديه خواهد داد اينكار سبب ميشود كه شما سعي خواهيدكرد تا جاي ممكن بخاطر كسب امتياز بيشترازهمين فروشگاه خريدكنيد.در واقع به مشتريان دائمي كه هر كدام بيشتر خريدكرده اند تخفيفي داده شده مديران هتل ميتوانند براي تبليغات به مسافرين مثلا درمقابل ۲۰ شب اقامت درهتل يا درصورتيكه جمع مبلغ پرداختي به هتل طي يكسال مبلغ .۰۰۰ ريال شوديكشب اتاق رايگان در زمان های خلوتی هتل يا با دادن بن یا کارت دوروز ناهار ازبوفه يا استفاده ازسونا واستخررايگان درطول مسافرت به ميهمان بدهنداينگونه تبليعات باعث بالا رفتن درصد اشغالی هتل ها درزمان خلوتی ودائمي كردن وجلب مسافربيشترخواهدبودونباید فراموش کرد تبليغاتي كه باعث رضايت دو طرف شودتاثيربيشتر وبياد ماندني ترخواهد داشت

در زير به چند نمونه از انواع تبليغات اشاره مي شود :
• براي هربارمراجعه ميهمان به هتل يا براي پرداخت يك سقف معين كه از قبل هتل تعيين ميكنند چنانچه پرداخت مهمان به آن سقف رسيد جايزه اي تعيين كنند مثلا يكشب اقامت رايگان در تاريخ هاي خلوت هتل يا استفاده ازرستوران يا استخر و سونا …
• روي شماره ريجيستركارت ها درسال قرعه كشي شودو توسط نامه يا تلفن به مسافر جايزه اش را كه مثلا براي اقامت در هتل از تاريخ ۰۰۰ تا ۰۰۰ ميباشد يا استفاده از رستوران است را به او ابلاغ كنند
• موقع صورت حساب بردن توسط گارسن از شعرهاي حافظ يك بيت را بعنوان فال در داخل كاغذشكلات ياآدامس قراردهيدوبه تعداد ميهمانان همراه با صورت حساب به مشتري هديه بدهند اثرمثبتي خواهدداشت یادر سیستم کامپیوتر بصورت رندوم هربارفال حافظ درصورت حساب ها چاپ شود
• روي صورت حسابها شماره هاي را براي جايزه انتخاب كرد كه پس از پرداخت صورت حساب چنانچه روي شماره را پاك كردند همان زمان از بردن جايزه يا نبردن مطلع شوند مثلایک یا چند ناهار يا دسر يا سلاد رايگان اینکار سبب خواهد شد که معمولا میهمان به تنهای از این جایزه استفاده نخواهدکردازدوستان دیگر بخاطراستفاده ازاین بن دعوت بعمل آورد که سبب فروش بیشتر رستوران هتل خواهد بود زیرا دوستان وی مجبور هستند بابت استفاده از غذا مبلغی بپردازند و شامل بن نخواهند بود
• يا درزمان هاي خلوتي هتل ازسالن هاي هتل براي كمك به مستمندان با دريافت ورودي كم وارزان نمايشگاهي از اينكه هركس از لوازمي كه در منزل استفاده اي نمي كند براي فروش به اين سالن بياوردبا قيمت هاي ارزان يا همت عالي بفروش برساند و آنچه بفروش رسيد و وجهي كه ازبابت ورودي بدست آمده را به مستمندان بدهند . وبعلت رفت آمدبیشتر میهمانان درآمد برای هتل ایجاد خواهد شد .
• يك كارت دايره به قطر حدود ۸سانت ازجنس دستمال كاغذي زير ليوان يا فنجان چاي كه رويش نوشته شده باشد (ازاينكه شمادراين هتل اقامت داريد بسيارخوشحال هستيم )موقع سروآب ياچاي زير فنجان يا ليوان قرار دهند
• كوپن غذا درست كنند روي كارتي با چاپ عكس رستوران براي تبليغات بدهند كه در ساعت ها يا روز هاي خلوت رستوران تخفيف داده مي شود
• چنانچه در هتل ها نمايشگاهاي ترتيب داده ميشود بهتر آنست كه مبلغي بعنوان ورودي دريافت شودومبلغ ورودي را غذا يا نوشابه استفاده كنند
• كتاب نقاشي يا داستانهاي كودكان تهيه كنيد و به كودكان ميهمانان هديه بدهيد و روي اين كتابها را مهر هتل را بزنيد يا چاپ كنيد
• مي توانيد در منو غذا غذائي كه فردا يا در رستوران هاي ديگر هتل سرو مي شود براي تبليغات در منو در قسمتي جدا گانه باطلاع مشتريان برسانيد.
اين نكات باعث جلب مشتري و رفت آمد بيشتر درهتل يا رستوران خواهد بود و هر چه رفت آمد بشتر ايجاد كنيد سود بيشتر عايد هتل خواهد شد ودر صد فروش روزهاي خلوتي هتل را بالا خواهيد برد وضمنا ممكن است شما كه كارت يا كوپني كه بدليل داشتن امتياز در اختيار يكنفر براي استفاده از رستوران يا يكشب اتاق رايگان قرارداده ايدآن نفر قطعا تنها نخواهد آمد شايد با دوستان و يا خانواده بيايند كه خود تعدادي مشتري جلب شده است
يا چنانچه هتل داراي شعب در شهرهاي مختلف است ميتواند زمان خلوتي آن شهر را براي دادن اين جوايز تبليغاتي پيشنهاد كند يا هتل ها ميتوانند يك ارتباط اينچنيين با هم بر قرار كنند مثلا هتل در عيد نوروز هتل ها در تهران خلوط است ودر زمستا ن ها شهرستان ها ميتوانند طي قرار دادي دو يا چند هتل باهم چنين مراوده اي داشته باشند
نكته اي كه دراينجا لازم بيادآوريست اغلب ديده شده كه هتل ها براي پاركينگ وجهي دريافت ميكنند كه بهتر است روي اين كارت ها نوشته شود چنانچه در هتل از رستوران يا كافي شا پ استفاده كنيد و صندوق رستوران يا كافي شاپ روي كارت پاركينگ مهر بزند وجهي براي پاركينگ دريافت نخواهد شد مهيماني كه براي دادن ميهماني يا براي استفاده ازرستوران هتل مراجعه ميكند نبايد نگران اتومبيلش باشد و صحيح نيست براي پاركينگ وجهي دريافت شود امروزه هتل ها بودجه اي در نظر گرفته اند ودراختيار تمام كارمندان قرار داده اند تا حتي يكنفراز ميهمانان نا راضي هتل را ترك نكند.
نكته ديگر اينكه نوع بكار بردن كلمات و ابتكارهاي كه بكار برده مي شودنيز اهميت فراوان دارد جملات قشنگ و درست خود بخود حيثيت هتل را بالا مي برد و نادرست بودن جملات و بدخط بودن تابلو ها و طرحها موجب تنزل ارزش حيثيت هتل مي گردد
اغلب تبليغات جملات بلندنوشته مي شودوغيرواقعي مثلا بهترين هتل يا ارزانترين بابهترين امكانات اينگونه جملات براي يك هتل جالب نيست تبليغات بايدكوتاه وخلاصه باشد چندجمله نمونه درزير پيشنهاد مي شود .
• هتل ……..با۴۰% تخفيف اقامتي خوش براي شما در ايام پائيز، زمستان دركنارآبهاي معدني يادرياي خزرآرزومند است تلفن رزرو ….
• هتل ……امكان دسترسي سريع ميهمانان به آبهاي گرم معدني با چشم انداز بسيار زيبا از شهر داراي اتاقهاي يكنفره ، دونفره و سوئيت
• هتل ……. امكان دسترسي سريع ميهمانان به مركز خريد و …
• هتل ….. اقامت خوش براي شما درايام زمستان درپيست اسكي همرا ه با آموزش اسكي و…رستوران زيبا باسروانواع غذاهاي دلخواه ،كافي شاپ ۲۴ ساعته مقدم شما ميهمانان را گرامي ميدارد تلفن رزرو ….
• رستوران زيبا ي هتل ۰۰۰ با چشم انداز به دريا با انواع غذاهاي محلي
• هتل درآبهاي گرم معدني با تمام امكانات رفاهي اقامت خوشي را براي ميهمانان آرزومي كند
• تعطيلات خود را با اقامت در هتل ….. در كنار دريا چه زيباي …..با كليه امكانات رفاهي بياد ماندني كنيد
• آسايش ، آرامش وخاطره را درهتل …..تجربه كنيد .
• آسايش ،آرامش و ميهمان نوازي در هتل …. ميسر است.
• آسايش ، آرامش درهتل … . ميهمان نوازي و پذيرائي تخصص ماست.
http://www.naderi2010.blogfa.com/post-44.aspx

دیدگاه خود را بنویسید