مهارتهاي ارتباطات خانوادگي (روشهاي زندگي بهتر)

مهارتهاي ارتباطات خانوادگي (روشهاي زندگي بهتر)
استاد: احمد يحيايي ايله اي (دکترای ارتباطات)

ارتباطات در خانواده چه نقشی دارد؟
نکات مهم در ارتباطات بین همسران
تفاوت هاي اخلاقي و رواني زنان و مردان
نکات مهم در ارتباطات بین والدین و فرزندان
– تکنیکهای ارتباط با کودکان
– تکنیکهای ارتباط با نوجوانان
– تکنیکهای ارتباط با جوانان
نکات مهم در ارتباطات بین اعضای خانواده و نزدیکان (فامیل و دوستان)
بررسی دایره تفاهم همسران (۳۶۰ درجه برای همدیگر فهمی)
کار عملی: تست تقویت تفاهم

اين دوره براي كاركنان سازمانها با حضور همسران آنان بصورت كاملا كاربردي طي چهار ساعت در سالن اجتماعات برگزار مي شود.

دیدگاه خود را بنویسید