کارگاه آموزشی افکارسنجی در روابط عمومی

کارگاه آموزشی افکارسنجی در روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: افكار عمومي
عوامل شكل گيري افكار عمومي (دولتها، رسانه ها، رهبران افكار و …)
رسانه ها و افكار عمومي
اینترنت و افکارعمومی

ب: افكارسنجي
اصول نظرسنجي
انواع نظرسنجي (تلفني، اينترنتي و …)
روشهاي گردآوري انتقادات و پيشنهادات
پرسشنامه (ويژگيهاي پرسشنامه، ويژگيهاي سئوالات پرسشنامه، انواع پرسشنامه)
تحليل محتوا (آشنايي با تحليل محتواي نوشته ها و گفته ها)
كار عملي: تمرين طراحي انواع پرسشنامه و تحلیل اخبار و اطلاعات یک سایت اینترنتی

دیدگاه خود را بنویسید