کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک روابط عمومی برگزار شد


کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک روابط عمومی
برگزار شد

 

با حضور بیش از 60 نفر از مدیران و مسئولان روابط عمومی سازمانهای دولتی و شرکتهای صنعتی کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک روابط عمومی همزمان با برگزاری جشنواره ستارگان روابط عمومی در روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی دکتر یحیایی ایله ای به عنوان مدرس در زمینه طراحی و تدوین یک برنامه استراتژیک برای روابط عمومی الگوی اجرایی ارایه کرد.

شرکت کنندگان این کارگاه طی یک کارگاه پنج ساعته با موارد مهم برنامه استراتژیک از جمله: تفکر استراتژیک (ماموریت، چشم انداز، ارزشها و اهداف)، تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT، رویکردهای استراتژیک (گونه های اصلی استراتژی و زیراستراتژی ها) و الگوی جامع کنترل و ارزیابی استراتژیک آشنا شدند.

دیدگاه خود را بنویسید