دوره آموزشي رويكردهاي نوين روابط عمومي

  • شنبه, 08 اسفند 1394

 

 

دوره آموزشي رويكردهاي نوين روابط عمومي

استاد: احمد یحیایی ایله ای

 

 

الف: رویکرد تجاری

-         چرا مشتری مداری؟

-         روابط عمومي سودمند است؟

-         برون سپاري در روابط عمومي

-         مسئولیت اجتماعی

       

 ب: رویکرد مسئولیت اجتماعی

-         چیستی و چرایی مسئولیت اجتماعی

-         حوزه های مسئولیت اجتماعی

-         نمونه های مسئولیت پذیری اجتماعی

      

ج: رویکرد بحران زدایی

-         مديريت بحران

-         مديريت دغدغه ها

-         مديريت اخبار در شرايط بحران

       

د: رویکرد ارتباطات الکترونیکی

-         روابط عمومي: سيستم اطلاع مدار

-         مديريت وب سايت

-         اينترنت؛ موثرترين ابزار اطلاع رساني

        

ه: رویکرد مدیریت کیفی

-         تحقيق و تحليل

-         استراتژي و برنامه ريزي

-         ارتباطات در عمل

-         اثربخشي و ارزيابي

 

 

کد خبر: 219