کارگاه آموزشی برنامه ریزی در روابط عمومی

  • شنبه, 08 اسفند 1394

 

 

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در روابط عمومی

استاد: احمد یحیایی ایله ای

 

الف: مفاهیم برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی در روابط عمومی

 

ب: برنامه های اجرایی روابط عمومی

آسیب شناسی روابط عمومی

طراحی برنامه سالانه

تکنیکهای تدوین دستورالعمل ها

تدوین برنامه عملیاتی مراسم

 

کارعملی:  تمرین نگارش برنامه سالانه یک روابط عمومی

 

 

 

کد خبر: 220