کارگاه آموزشی اصول و فنون خبرنویسی

  • شنبه, 08 اسفند 1394

 

 

کارگاه آموزشی اصول و فنون خبرنویسی

استاد: احمد یحیایی ایله ای

 

 

الف: اصول خبرنویسی

راهكارهای ارتباط با رسانه ها

خبر؛ عمومی ترین راه ارتباط با مردم

چیستی خبر

اصول درست نویسی در خبر

اصول چهارگانه خبرنويسي

 

ب: فنون خبرنویسی

ساختار يا ساختمان خبر

انواع تيتر و اصول تيتر نويسي

انواع ليد و اصول ليد نويسي

 اصول نگارش بدنه خبر

آرشيو نويسي در خبر

عناصر خبري

ارزشهاي خبري

سبكهاي اصلي تنظيم خبر

 

ج: نقد اخبار

حیله های بیست گانه خبری

جامعه شناسي (تحليل) خبر

نقد اخبار و اطلاعات

تمرين خبرنویسی

 

 

کد خبر: 224