دوره آموزشی مدیریت غرفه نمایشگاهی

 • شنبه, 08 اسفند 1394

 

 

 

دوره آموزشی مدیریت غرفه نمایشگاهی

استاد: احمد یحیایی ایله ای

 

 

 

نمایشگاه چیست؟

 

چرا نمایشگاه برگزار می کنیم؟

 • اهداف کوتاه مدت
 • اهداف بلند مدت

 

انواع نمایشگاه

 • انواع نمایشگاهها از نظر تنوع موضوع
 • انواع نمایشگاهها بر حسب پوشش جغرافیایی
 • انواع نمايشگاه‌ها از نظر مدت زمان برگزاري
 • انواع نمايشگاه‌ها از نظر اقتصادی
 • انواع نمايشگاه‌ها از نظر تنوع كالا
 • انواع نمایشگاه از نظر محتوا

 

نمایشگاهها از چه چیزهایی تشکیل می شود؟

 • هزينه‌هاي مستقيم
 • هزينه‌هاي غيرمستقيم
 • هزينه‌هاي تبليغاتي

 

منابع برگزاری یک نمایشگاه

 • الف : منابع انسانی (طراح، مدیرغرفه و ...)
 • ب :  منابع مالی (اجاره محل نمایشگاه و...)
 • ب : منابع مادی (تجهیزات نظیر میز و صندلی و... ، امکانات نظیر تلفن و ...)

 

مدیریت نمایشگاه چیست؟(مراحل مدیریت نمایشگاه)

 

الف: قبل از برگزاری نمایشگاه

 • برگزاری جلسه هماهنگی
 • تدوین برنامه عملیاتی نمایشگاه
 • تعیین وظایف غرفه داران
 • برنامه ریزی برای افتتاحیه

 

ب: حین برگزاری نمایشگاه

 • غرفه داری چیست؟
 • غرفه آرایی چیست؟ (ارکان اصلی غرفه آرایی: ایمنی، بهداشت و اولویت بندی)
 • ویژگیهای مدیر غرفه
 • ویژگیهای کارشناس پاسخگویی (راهنمای بازدیدکنندگان)
 • ویژگیهای پوشش غرفه داران
 • اطلاعات غرفه داران (اطلاعات عمومی نمایشگاه، اطلاعات تخصصی غرفه)
 • اصول گوش کردن به بازدیدکنندگان
 • کلیدهای طلایی پاسخگویی حضوری
 • روشهای ثبت نظرات بازدیدکنندگان
 • روشهای فعال کردن غرفه (مسابقه، هدایا و ...)
 • روشهای ارزیابی مدیریت غرفه

 

ج: بعد از برگزاری نمایشگاه

 • تحلیل پرسشنامه ها
 • تهیه بانک اطلاعات بازدیدکنندگان
 • ارتباط با مشتریان بازدیدکننده
 • گزارش دهی (مکتوب، تصویری و ...)

 

 

کد خبر: 226