دوره آموزشی افکار عمومی و افکارسنجی

  • شنبه, 08 اسفند 1394

 

 

دوره آموزشی افکار عمومی و افکارسنجی

استاد: احمد یحیایی ایله ای

 

 

الف: مديريت افكار عمومي

افكار عمومي چيست؟

افكار عمومي ركن پنجم دموكراسي

فريب افكار عمومي

عناصر مديريت افكار عمومي

عوامل شكل گيري افكار عمومي (دولتها، رسانه ها، رهبران افكار و ...)

دولتها و افكار عمومي

سازمانها و افكار عمومي

نقشروابط عمومیدر تنویرافکار عمومی

اطلاع رساني و پاسخگويي

كار عملي : سنجش ضريب تاثيرگذاري عناصر مختلف بر توليد افكار عمومي

 

ب: رسانه ها و افكار عمومي

رسانه ها و توليد فرهنگ

رسانه ها و افكار عمومي

رسانه ها در جايگاه افكار عمومي

نظريه هاي اثربخشي رسانه ها

افكار عمومي فعال و منفعل

افكار عمومي و اينترنت (وبلاگها و سايت ها و شبكه هاي اجتماعي)

كار عملي : بررسي آثار يك شبكه اجتماعي

 

ج: عمده ترين شيوه هاي افكارسنجي

مخاطب شناسي

اصول نظرسنجي

انواع نظرسنجي (تلفني، اينترنتي و ...)

روشهاي گردآوري انتقادات و پيشنهادات

مصاحبه (شيوه هاي پرسشگري)

نظرخواهي

پرسشنامه (ويژگيهاي پرسشنامه، ويژگيهاي سئوالات پرسشنامه، انواع پرسشنامه)
تحليل محتوا (آشنايي با تحليل محتواي نوشته ها و گفته ها)
عمده ترين شيوه هاي سنجش رضايتمندي مشتريان

كار عملي : تمرين طراحي پرسشنامه

 

د: مديريت بحران ها و شايعات

شايعه

انواع شايعه

مديريت شايعه

بحران

انواع بحران

مديريت بحران

كار عمليبررسي ابعاد مختلف يك شايعه

 

 

کد خبر: 227