دوره آموزشی روابط عمومی تجاری و صنعتی

  • شنبه, 29 اسفند 1394

 

دوره آموزشی روابط عمومی تجاری و صنعتی

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

 

آغاز تاریخ روابط عمومی با روابط عمومی صنعتی

اهداف تشکیل روابط عمومی صنعتی

تفاوت روابط عمومی در تجارت و صنعت با روابط عمومی دولتی

راهبردهای روابط عمومی در تجارت و صنعت

ظهور روابط عمومی تجاری

ساختار و ابزار روابط عمومی تجاری و صنعتی

مهندسی مجدد روابط عمومی تجاری

کاربردهای حرفه ای تبلیغات، بازاریابی و اطلاع‌رسانی در روابط عمومی تجاری

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های ترغیب و اقناع و بازاریابی یکپارچه

روابط عمومی و تولید اعتبار برند

سنجش اثربخشی عملکردها، مطالعه رفتار مصرف کننده و تحلیل بازار    

تدوین شرح خدمات روابط عمومی جهت واگذاری به مشاوران و مجریان

 

منبع آموزشی: کتاب روابط عمومی تجاری، تالیف: دکتر یحیایی ایله ای، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

 

کد خبر: 317