دوره آموزشی مدیریت تشریفات (ويژه مديران روابط عمومي و تشریفات)

 

 

دوره آموزشی مدیریت تشریفات (ويژه مديران روابط عمومي و تشریفات)

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

 

 

 • اصول طلايي تشریفات
 • مراحل مدیریت تشریفات
 • مراسم بيست گانه روابط عمومي
 • قوانين طلايي مدیریت جلسات
 • قوانين طلايي مدیریت گردهمایی ها
 • قوانين طلايي مدیریت نمایشگاهها
 • قوانين طلايي مدیریت بازدیدها

 

سمينار مديريت تشريفات به دنبال پاسخگويي به سئوالات و مسايل زير است:

 • آيا تشريفات، تجملات است؟
 • قانون طلايي تشريفات بر چه مفهومي تاكيد دارد؟
 • شش اصل نقره اي تشريفات چيست؟
 • مدل كاربردي تشريفات چه عناصري دارد؟
 • راهنماي بازديد چه وظايفي و ويژگيهايي دارد؟
 • چگونه يك بازديد به نتايجي مطلوب منجر مي شود؟
 • چك ليست هاي مديريت اجرايي گردهمايي چه ويژگيهايي دارد؟
 • تفاوت هاي مديريت جلسات تصميم گيري و جلسات تصميم سازي چيست؟
 • چه عواملي جلسات تصميم سازي را اثربخش مي كند؟
 • شايستگي هاي يك غرفه دار موفق چيست؟
 • فنون طلايي برگزاري نمايشگاه كدامند؟

 

 

610 بازدید
منتشر شده در آموزش تشریفات
کد خبر: 314