دوره آموزشی تشریفات مدیران هتل

 

 

دوره آموزشی تشریفات مدیران هتل

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

 

 

الف : مقدمات
مهمانداري در اسلام و ايران
مهارتهاي رفتاري
اصولتشريفات

ب : تشريفات و ارتباطات
ارتباطات غيركلامي فرايند تشريفات

ج : مراحل تشريفات (فرایند پنجگانه)

ه : تشريفات در هتل
مهارتهای ارتباطیمدیران
مباحث کاربردی مدیریت هتل

 

 

570 بازدید
منتشر شده در آموزش تشریفات
کد خبر: 315