كتاب جامعه شناسي تبليغات (چاپ سوم)

 

 

AdBook.jpg

 

 

کتاب جامعه شناسی تبلیغات تاليف احمد يحيايي ايله‌اي (دکترای ارتباطات) توسط انتشارات جاجرمي منتشر شد.

در پيشگفتار اين كتاب آمده است: به طور کلی برخوردهایی متناقض (خوش بینانه و بدبینانه) با تبلیغات تجاری و بازرگاني می شود بطوري كه در نگاهي ابتدايي مي توان تبليغات تجاري را هم مفيد دانست و هم مضر.

کتاب "جامعه شناسی تبلیغات" با بررسی فعالیتها و کارکردهای تبلیغات و با استمداد از مجموعه علوم اجتماعی و به طور خاص جامعه شناسی اين ديدگاهها را تدوین كرده و تلاش مي كند نشان دهد كه ابعاد مثبت تبليغات را چگونه مي توان افزايش داد و ابعاد منفي آن را چگونه مي توان كاهش داد.

كتاب جامعه شناسي تبليغات در شش فصل با عناوين: جامعه شناسي تبليغات چيست؟ ارتباطات و تبليغات، الگوها و نظريه هاي تبليغات، تجزیه و تحلیل آثار تبلیغات، تكنيك هاي تبليغاتي و تبليغات مدرن توسط دكتر احمد يحايي ايله اي نگارش شده است.

نويسنده مطالعه اين كتاب را به دانشجويان رشته هاي ارتباطات، روابط عمومي، جامعه شناسي و مديريت بازرگاني پيشنهاد مي كند.

 

 

فهرست مطالب كتاب جامعه شناسي تبليغات

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

ç      تعاريف تبليغات

ç      تاريخچه تبليغات

ç      نقش و اهمیت تبلیغات

ç      جامعه شناسي تبليغات چيست؟

فصل دوم: ارتباطات و تبليغات

ç      نسبت تبليغات و ارتباطات

ç      رسانه ها و تبليغات

ç      مرزهاي تبليغات و روابط عمومي

فصل سوم: الگوها و نظريه هاي تبليغات

ç      فرايند متقاعد سازي: تبليغ، ترغيب و اقناع 

ç      روان شناسی پیام های تبلیغاتی

ç      اهداف و روش های تبليغات

ç      انواع تبليغات تجاري

ç      سبك هاي تبليغاتي

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آثار تبلیغات

ç      آسيب شناسي تبليغات

ç      آثار منفي و مثبت تبليغات

ç      منافع اقتصادي تبليغات

ç      اخلاق تبليغات

فصل پنجم: تكنيك هاي تبليغاتي

ç      تاکتیک ها و تكنيک هاي تبليغات

ç      عناصر اصلی تبلیغات

ç      سمبل و نماد در تبليغات

فصل ششم: تبليغات مدرن

ç      ابزار و عناصر تبليغات مدرن

ç      شيوه ها و اشكال تبليغات مدرن

ç      تبليغات اينترنتي

منابع و مآخذ

 

انتشارات جاجرمي 09123347036

 

کد خبر: 289