سمینار آموزشی روابط عمومی در هزاره سوم در اصفهان برگزار شد

یکشنبه, 01 فروردين 1395 23:26

 

 

سمینار آموزشی روابط عمومی در هزاره سوم در اصفهان برگزار شد

 

 

سمینار آموزشی روابط عمومی در هزاره سوم با سخنرانی دکتر یحیایی ایله ای و با مشارکت سی نفر از مدیران و کارشناسان روابط عمومی بخش های دولتی و خصوصی در اصفهان برگزار شد.

در این سمینار آموزشی که با مدیریت شرکت توسعه راهبردهای تعالی پارس در 27 خرداد ماه در محل مهمانسرای جهانگردی اصفهان برگزار شد دکتر احمد یحیایی ایله ای مدرس و محقق روابط عمومی در این سمینار آموزشی سخنرانی کرد.

وی گفت: طی سه دهه اخیر تغییرات شگرفی در جهان رخ داده است، هم تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاع رسانی تغییر کرده است، هم سطح سواد مردم افزایش یافته است و هم رابطه سازمانها و مشتریان با رویکردهایی متفاوت شکل می گیرد.

دکتر یحیایی ایله ای اظهار کرد: این تغییرات و تحولات منجر شده است که روابط عمومی ها، مطالعات اجتماعی درباره مشتریان را بطور جدی تری پیگیری کنند زیرا توقعات و انتظارات مشتریان به شدت تغییر کرده است و بدون شناخت این تغییرات، تصمیمات و خدمات سازمانها و روابط عمومی ها هدفمند نخواهد بود.

سخنران این سمینار بیان کرد: روابط عمومی ها بایستی رویکردهایی نوین در عرصه روابط عمومی را انتخاب و تجربه کنند. مسئولیت اجتماعی سازمان را در روابط عمومی برجسته کنند، بحران زدایی را به عنوان یک فعالیت مستمر پیگیری و مدیریت کیفی را جایگزین مدیریت کمی کنند.

یحیایی ایله ای ابراز کرد: برای اینکه روابط عمومی ها بطور کیفی به مردم و سازمانها خدمت کنند بایستی تحقیقات، برنامه ریزی و ارزیابی را در فرایند مدیریت فعالیتها به خدمت بگیرند.